Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant na opracowanie nowych terapii chorób o podłożu zapalnym

Grant na opracowanie nowych terapii chorób o podłożu zapalnym

Dr hab. Anna Więckowska, prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i prof. Izidor Sosič z Uniwersytetu w Ljubljanie zostali laureatami konkursu OPUS 24+LAP/Weave. W swoim projekcie planują otrzymać pierwsze związki typu PROTAC degradujące kinazy TAK1 i IKKβ o działaniu przeciwzapalnym. Na realizację badań polski zespół otrzyma od Narodowego Centrum Nauki (NCN) finansowanie w wysokości ponad 2 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło ostatnich laureatów konkursu OPUS 24+LAP/Weave. Polscy naukowcy zrealizują 21 dwu- i trójstronnych międzynarodowych projektów badawczych we współpracy z partnerami z Niemiec, Słowenii, Austrii i Czech. Na swoje badania otrzymali ponad 33,7 mln zł.

OPUS ma najszerszą formułę ze wszystkich konkursów NCN i jest przeznaczony dla naukowców na różnych etapach kariery. W jego 24. edycji uczeni pracujący w polskich jednostkach mogli ubiegać się o finansowanie nie tylko krajowych projektów badawczych, ale również projektów międzynarodowych w oparciu o ścieżkę Lead Agency Procedure (LAP). Dzięki LAP możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii - Flandrii.

Narodowe Centrum Nauki w przypadku 21 wyłonionych projektów OPUS LAP pełniło rolę agencji wiodącej, czyli przeprowadzało pełną procedurę oceny merytorycznej, a agencje partnerskie akceptowały jej wyniki. Zadania realizowane przez polskie zespoły będą finansowane ze środków NCN, a koszt pracy zespołów zagranicznych pokryją właściwe agencje z Niemiec, Słowenii, Czech i Austrii.

Celem projektu dr hab. Anny Więckowskiej, prof. UJ jest otrzymanie pierwszych związków typu PROTAC (indukują degradację białek) degradujących kinazy TAK1 i IKKβ o działaniu przeciwzapalnym. W pierwszym etapie, w oparciu o wiedzę i doświadczenie, wykorzystując techniki modelowania molekularnego i badania krystalograficzne zaprojektowane zostaną nowe cząsteczki typu PROTAC skierowane na kinazy TAK1 i IKKβ. Związki te zostaną następnie otrzymane na drodze syntezy chemicznej i przekazane do badań in vitro. Te pozwolą na szczegółowe scharakteryzowanie związków pod kątem ich zdolności do degradacji założonych kinaz oraz określenie, czy to działanie przekłada się na efekt przeciwzapalny w szeregu modeli komórkowych. Dodatkowo metodami zarówno in vitro, jak i in vivo oznaczone zostaną właściwości fizykochemiczne i farmakokinetyczne, które obrazują zachowanie związków (zdolność do docierania do miejsca działania czy toksyczność) w organizmie żywym.

Finalną weryfikacją koncepcji projektu będzie ocena działania przeciwzapalnego wyselekcjonowanych związków w modelu zapalenia stawów u szczurów. Uzyskane wyniki badań będą stanowić cenny wkład w rozwój badań skoncentrowanych na opracowaniu nowych terapii chorób o podłożu zapalnym.

Dr hab. Anna Więckowska, prof. UJ jest absolwentką farmacji na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. Po uzyskaniu stopnia doktora odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) i Uniwersytecie w Sherbrooke (Kanada). Od 2021 roku kieruje Zakładem Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół poszukiwania nowej, skutecznej terapii chorób o podłożu zapalnym, przede wszystkim choroby Alzheimera. Kieruje zespołem, który prowadzi szerokie, interdyscyplinarne badania obejmujące projektowanie metodami in silico, syntezę chemiczną oraz badania biologiczne in vitro i in vivo mające na celu identyfikację nowych związków ingerujących w procesy kluczowe z punktu widzenia rozwoju tych chorób.

Polecamy również
Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Université PSL dołącza to sieci The Guild

Université PSL dołącza to sieci The Guild

Widok zawartości stron Widok zawartości stron