Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiara i rozum we współczesnym świecie

Wiara i rozum we współczesnym świecie

16 listopada 2023 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się główna sesja naukowa XVIII Dni Jana Pawła II, których tematem przewodnim jest "Wiara i Rozum", co stanowi nawiązanie do 25. rocznicy wydania encykliki papieża – Polaka zatytułowanej Fides et Ratio, dotyczącej tego zagadnienia.

 

Uczestników sesji powitał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel. Pokrótce przypomniał on historię Dni Jana Pawła II, które organizowane są nieprzerwane od 2006 r., a każda ich edycja poświęcona jest odrębnemu zagadnieniu związanemu z Janem Pawłem II, jego myślą i dziedzictwem. Podkreślił przy tym, że tegoroczne spotkania dotyczą fundamentalnej kwestii relacji między wiarą a nauką, którą papież ten uczynił tematem jednej ze swoich najważniejszych encyklik. Rektor UJ życzył uczestnikom owocnych obrad, które będą stanowić inspirację dla dalszych refleksji.

Głos zabrał również rektor Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie ks. prof. Robert Tyrała. Nawiązując do myśli patrona wydarzenia, podkreślił on fundamentalne znaczenie dialogu między wiarą a nauką, przytaczając znamienne stwierdzenie rozpoczynające encyklikę Fides et Ratio: "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie".

W trakcie dwóch sesji naukowych, uczestnicy rozmawiali m.in. o przesłaniu encykliki Fides et Ratio, obecnym kryzysie w dialogu między nauką i wiarą, zjawisku nowego ateizmu jako wyzwaniu dla wiary i rozumu, a także istocie i granicom poznania wiary oraz poznania naukowego. Wśród prelegentów znaleźli się ks. prof. Michał Heller, ks. dr hab. Tadeusz Pabian, o. prof. Jarosław Kupczak (UPJPII), dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz prof. Wiesław Macek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Każda z sesji zakończona była otwartą dyskusją z udziałem publiczności.   

Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Było to kilka miesięcy po śmierci papieża. Twórcom zależało na tym, aby dziedzictwo papieża było zgłębiane i aplikowane do współczesnych kontekstów. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale również szkoły wyższe z województwa małopolskiego i inne placówki naukowe. Co roku wyznaczany jest nowy temat Dni, inspirowany przez charakterystyczne wątki nauczania Jana Pawła II.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Université PSL dołącza to sieci The Guild

Université PSL dołącza to sieci The Guild

Widok zawartości stron Widok zawartości stron