Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody naukowe PAN dla przedstawicieli UJ

Nagrody naukowe PAN dla przedstawicieli UJ

Wydziały Polskiej Akademii Nauk co roku honorują uczonych za wybitne osiągnięcia i twórcze prace badawcze. Wśród dużego grona osób nagrodzonych, wyróżnionych i laureatów medali w tym roku znaleźli się także naukowcy i student z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień odbędzie się 14 grudnia.

Nagrody wydziałowe PAN cieszą się szczególnym prestiżem w środowisku naukowym. Przyznawane są co roku polskim badaczom lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce za wybitne i twórcze prace naukowe. Z wnioskami występują członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy danym wydziale. Laureatów wyłania każdy z pięciu wydziałów Polskiej Akademii Nauk - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Wydział IV Nauk Technicznych PAN oraz Wydział V Nauk Medycznych.

W dziedzinie nauk politycznych nagrodę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznano prof. Krzysztofowi Pałeckiemu z Wydziału Prawa i Administracji UJ (profesor emerytowany) za publikację "Teoria Władzy".

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN uhonorował wyróżnieniem zespół naukowy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: dr Michał Gabruk i prof. Jerzy Kruk za osiągnięcie pt. "Struktura kompleksu światłozależnej oksydoreduktazy protochlorofilidu (LPOR) wraz z naturalnym substratem, przy wykorzystaniu techniki mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM)".

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznawany przez Wydział Nauk Medycznych PAN otrzymał prof. Andrzej Pająk z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, doceniając go za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie kardiologii prewencyjnej.

Przyznawany przez ten sam wydział Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, który stanowi honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo otzrymał m.in. Jan Roczniak, student VI roku Wydziału Lekarskiego UJ  Collegium Medicum. Nagodzony został za publikację pt. "Comparison of Access Site-Related Complications and Quality of Life in Patients after Invasive Cardiology Procedures According to the Use of Radial, Femoral, or Brachial Approach".

Polecamy również
Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Robert Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Robert Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Widok zawartości stron Widok zawartości stron