Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Pyrć w zespole ds. zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi

Prof. Pyrć w zespole ds. zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi

"Naszym zadaniem będzie monitorowanie zagrożeń dla Polski i Polaków oraz doradztwo w zakresie epidemiologii, profilaktyki, diagnostyki i terapii" - napisał w mediach społecznościowych prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, który został członkiem ministerialnego zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji dotyczącej zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia zapisano, że do zadań nowo powołanego zespołu należy m.in. monitorowanie źródeł informacji medycznej i epidemiologicznej w zakresie potencjalnych zagrożeń epidemicznych związanych z czynnikami biologicznymi (wirusowymi, bakteryjnymi, pasożytniczymi) oraz doradzanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie epidemiologii, profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych.

W 11-osobowym gremium, oprócz prof. Krzysztofa Pyrcia, znaleźli się: dr hab. Jerzy Jaroszewicz (Śląski Uniwersytet Medyczny), dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy), prof. Miłosz Parczewski (Pomorski Uniwersytet Medyczny), prof. Małgorzata Pawłowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Anna Piekarska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr hab. Piotr Rzymski, prof. UMP i prof. Jacek Wysocki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. Krzysztof Tomasiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) i dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Przewodniczącym zespołu został prof. Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się nie później niż w 30 dni od wejścia w życie zarządzenia, czyli od 12 stycznia br.


Prof. Krzysztof Pyrć specjalizuje się w wirusologii, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zakażenia oraz opracowaniem nowych strategii terapeutycznych przy zakażeniach wirusowych ludzi i zwierząt. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Amsterdamskiego, Uniwersytetu Łódzkiego. Twórca i kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Lider grupy badawczej Virogenetics, opiekun i promotor studentów i doktorantów. Autor prawie 150 publikacji w prestiżowych czasopismach, w tym m.in.: "Nature Medicine", "Science Translational Medicine", "PNAS", "PloS Pathogens", "Journal of Virology", "Science Signalling", które były cytowane w literaturze światowej ponad 12 tys. razy. Zgodnie z bazą Elsevier zalicza się do 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie. W Polsce zaliczany do najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie (Pulsu Medycyny).

Recenzent i ekspert w instytucjach finansujących naukę w Polsce i na świecie. Kierownik licznych grantów badawczych, m.in. w ramach programu Horyzont 2020, IMI2, European Cooperation in Science and Technology, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także grantów finansowanych przez podmioty komercyjne. W latach 2009-2016 koordynator ds. naukowych programu Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2012 roku członek zespołów ewaluacji polskich jednostek naukowych oraz zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki, w latach 2012-2016 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2017 r. członek Rady Małopolskiego Centrum Biotechnologii. W 2020 r. został powołany do zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN i członek rady programowej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii. Członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie diagnostyki terapii SARS-CoV-2. Laureat licznych nagród, włączając w to nagrodę Holenderskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych (2008), nagrodę "Polityki" (2008), stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki (2012), czy medal Mikołaja Kopernika (2021).

Polecamy również
Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron