Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii UJ będzie działał na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wydział Chemii UJ będzie działał na rzecz zrównoważonego rozwoju

Na Wydziale Chemii UJ zainaugurowało działalność Regionalne Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Polska Południowa (RCE PP). Podczas spotkania, które miało charakter walnego zgromadzenia, przedstawiciele instytucji je tworzących wybrali radę programową, zaakceptowali tworzenie zespołów tematycznych, w ramach których prowadzone będą prace oraz wytyczyli plan działań na najbliższy czas.

- Cieszę się, że to przedsięwzięcie rozwija się na Wydziale Chemii, co wskazuje na bardzo silny, innowacyjny fundament dla zagadnień zrównoważonego rozwoju. To właśnie w naukach przyrodniczych i ścisłych, ale w powiązaniu z naukami społecznymi, które zajmują się człowiekiem i ekonomią, muszą być wypracowywane nowoczesne rozwiązania istotne dla współczesnego świata. Zrównoważony rozwój to zagadnienie absolutnie interdyscyplinarne, przekraczające granice, które zwykle tak bardzo lubimy wyznaczać. Tu nie ma granic, tutaj wyzwaniem jest tylko przekraczanie granic naszej dotychczasowej wiedzy - mówi prorektor UJ ds. rozwoju prof. Jarosław Górniak.

- Wydział Chemii przywiązuje szczególną wagę do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, czego przykładem jest prowadzony kierunek studiów chemia zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby ten kierunek kończyły osoby, które będą dbać o rozwój kraju i naszego otoczenia oraz posiadać specjalistyczną wiedzę pozwalającą na fachową, służącą społeczeństwu, ocenę zachodzących zjawisk i podejmowanych działań - dodaje z kolei prof. Wojciech Macyk, dziekan Wydziału Chemii UJ.

Regionalne Centra Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju są certyfikowane przez Instytut Badań Zaawansowanych nad Zrównoważonym Rozwojem przy Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Tokio (IAS-UNU). Obecnie w skład sieci wchodzi ponad 180 podmiotów z 60 krajów. Są to instytucje edukacyjne, instytucje lokalnej administracji, parki narodowe, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe i inne, które w danym regionie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju.

We wrześniu 2022 roku konsorcjum składające się z ponad 60 instytucji i organizacji z Polski południowej złożyło do IAS-UNU wniosek o przyjęcie do światowej sieci RCE. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu RCE PP zostało oficjalnie przyjęte 20 stycznia 2023 roku. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Jagielloński, a sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Chemii UJ, którego przedstawiciele byli inicjatorami utworzenia RCE PP.

Członkami założycielami RCE PP, oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego, są też Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, a także szkoły, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające w obszarze zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w województwach małopolskim, śląskim i opolskim.

Polecamy również
Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron