Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ realizuje projekt z zakresu cyberbezpieczeństwa SOCCER

UJ realizuje projekt z zakresu cyberbezpieczeństwa SOCCER

Coraz powszechniejsza cyfryzacja procesów realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim sprawia, że kwestie cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT stają się bardzo znaczące. Ogromny wzrost cyberataków ukierunkowanych na sektor edukacji, który jest 3 razy częściej atakowany niż sektor bankowy, dodatkowo dopinguje UJ do angażowania się w działania podnoszące bezpieczeństwo cyfrowe.

Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu Developing and deploying SOC capabilities for the academic sector - a teamwork of Universities and RTOs in the CEE region (SOCCER), w ramach którego realizowanych będzie szereg działań mających prowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa cyfrowego UJ, a także mających na celu upowszechnianie wiedzy i wzmocnienie współpracy uczelni Europy Środkowo-Wschodniej w tym obszarze.

Projekt SOCCER realizowany jest w ramach pierwszego programu grantowego przeznaczonego na budowę sieci centrów monitorowania bezpieczeństwa (z ang. Security Operations Center, SOC) w Unii Europejskiej. Jest on realizowany we współpracy z 9 partnerami tworzącymi konsorcjum, w skład którego poza Uniwersytetem Jagiellońskim wchodzą: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie (lider projektu), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie, Uniwersytet Masaryka w Brnie oraz CESNET z Czech, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja), Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Uniwersytet w Tartu (Estonia).

SOCCER stanowi odpowiedź na dostrzegane przez Unię Europiejską potrzeby w zakresie ochrony obywateli i instytucji przed cyberzagrożeniami. Widząc te potrzeby Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre, ECCC) wraz z centrami narodowymi wyznaczyły kierunki działań na najbliższe dwa lata, wśród których znalazły się:

  • wsparcie wdrożeń infrastruktury cyberbezpieczeństwa; 
  • upowszechnienie implementacji rozwiązań z obszaru cybersec, szczególnie w sektorach dotkniętych pandemią i kryzysem ekonomicznym 
  • wspracie procesu wdrażania regulacji europejskich odnoszacych się do tego obszaru. 

SOCCER koncentruje się na tworzeniu Centrów Monitorowania Bezpieczeństwa (SOC) dla sektora akademickiego. Projekt będzie wspierał nabywanie gotowości do tworzenia SOC, proces ich implementacji oraz mechanizmy ich współpracy. Celem projektu jest m. in. upowszechnianie wiedzy na temat przygotowania, wdrażania i funkcjonowania SOC oraz wspieranie i budowanie odpowiednich umiejętności SOC wśród personelu uniwersyteckiego odpowiedzialnego za zapewnienie cyberbezpieczeństwa. SOCCER  stawia sobie także za cel propagowanie wypracowanych praktyk wśród specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa wspierająych podmioty prywatne i publiczne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa cyfrowego.

Istotnym elementem projektu jest budowanie mechanizmów współdzielenia wiedzy o zagrożeniach i sposobach reagowania na nie. Stąd w ramach projektu nastąpi m.in. rozszerzenie infrastruktury UJ o nowe urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, zintensyfikowanie wymiany danych i informacji między tworzonym w ramach projektu SOC Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ekosystemem SOC partnerów projektowych.

Projekt SOCCER, finansowany w ramach umowy o dotację nr 101128073, jest wspierany przez Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa.

logotypy UE, ECCC, UJ

Polecamy również
Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron