Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

W piątek 23 lutego Narodowe Centrum Nauki (NCN) poinformowało o rozstrzygnięciu konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13. Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali w nich 10 grantów - 2 mistrzowskie i 8 na stworzenie nowych zespołów naukowych. Na sfinansowanie zwycięskich projektów otrzymają oni ponad 30,5 mln złotych.

 

Konkurs MAESTRO to najbardziej prestiżowy spośród krajowych konkursów Narodowego Centrum Nauki. Wspiera realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Jest przeznaczony dla doświadczonych badaczy, którzy mają stopień doktora. Kierownicy projektów muszą mieć w swoim dorobku w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych, a także mieć doświadczenie w roli kierownika co najmniej 2 projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych i spełniać inne kryteria konkursowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W 15. edycji konkursu MAESTRO zespoły ekspertów oceniające wnioski w NCN wyłoniły 7 zwycięskich projektów spośród 56 zgłoszonych propozycji. 2 z nich będą realizowane przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego:

W konkursie SONATA BIS naukowcy mogą ubiegać się o środki na założenie nowego zespołu badawczego. To unikatowa szansa na uzyskanie samodzielności przez naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Laureaci będą mogli zbudować zespół, który będzie pracować nad najbardziej ambitnymi projektami w obszarze badań podstawowych, przy zapewnieniu stabilnego finansowania na 36, 48 albo 60 miesięcy. Budżet projektu SONATA BIS może obejmować środki na wynagrodzenia dla kierownika i członków zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do jego realizacji.

W 13. edycji SONATY BIS na liście laureatów znalazło się 38 projektów, które zostały wyłonione przez zespoły ekspertów spośród 420 złożonych wniosków. Laureatami tego konkursu została 8 badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Listy rankingowe konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy <span lang='en'>PAAR-net COST Action </span>

UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy PAAR-net COST Action

W serii Monografie FNP ukazały się książki dwojga badaczy związanych z UJ

W serii Monografie FNP ukazały się książki dwojga badaczy związanych z UJ

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Widok zawartości stron Widok zawartości stron