Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesorowie UJ powołani do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Profesorowie UJ powołani do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, po zasięgnięciu opinii profesora Marka Safjana, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (KKPC), powołał 14 maja 2024 roku 18 członków tego gremium. Nominowali zostali m.in. dr hab. Marta Romańska, prof. UJ, prof. Jerzy Pisuliński oraz prof. Fryderyk Zoll z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Wracamy do najlepszych tradycji tworzenia prawa. Nasza misja to spójność przepisów, tak by efektywne oraz gwarantowały ochronę praw i wolności. Stanowienie prawa musi być zgodne z zasadami i wartościami konstytucyjnymi, a także z regulacjami prawa Unii Europejskiej. Trzeba przy tym pamiętać, że prawo ma charakter dynamiczny i musi podążać za zmianami. To nasze zadanie - podkreślił prof. Marek Safjan.

Poprzednia Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zakończyła pracę w 2015 roku. W obszarze właściwości KKPC znajdą się regulacje z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa handlowego. W szczególności chodzi: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe oraz Kodeks postępowania cywilnego.

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego będzie przygotowywała założenia i ogólne kierunki zmian, co usprawni proces legislacyjny oraz przyczyni się do harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim.

Wśród powołanych do KKPC są przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Prokuratorii Generalnej RP, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Sądu Najwyższego.

Dr hab. Marta Romańska, prof. UJ jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ. Interesuje się równolegle zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i z zakresu procedury cywilnej, w tym w szczególności problemami egzekucji administracyjnej i sądowej. W okresie od 1989 r. do 1991 r. odbywała aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Po egzaminie sędziowskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym została minowana asesorem w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza, a w 1993 r. uzyskała powołanie na stanowisko sędziego w tym organie. W 1996 r. została sędzią Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Orzekała w sprawach cywilnych, pełniła też funkcję wizytatora. W 2003 r. uzyskała powołanie na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w 2010 r. na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, w której orzeka do dziś.

Prof. Jerzy Pisuliński kieruje Katedrą Prawa Cywilnego UJ. W latach 2008-2016 był prodziekanem, od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2006-2015. Ekspert Komisji Europejskiej ds. europejskiego prawa umów (2010-2011), członek grupy badawczej ds. europejskiego prawa prywatnego (Aquis-Group) w latach 2005-2010. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie rzeczowym, prawie konsumenckim, prawie bankowym, prawie mieszkaniowym, międzynarodowym postępowaniu cywilnym i europejskim prawie prywatnym. Autor blisko 200 publikacji naukowych (monografia, rozdziały w systemach prawa, komentarze, artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych, w tym zagranicznych, komentarzy do orzeczeń Sądu Najwyższego).

Fryderyk Zoll jest profesorem w Katedrze Prawa Cywilnego UJ oraz w European Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Tarnopolu. Złożył egzamin sędziowski w 1995 r. Założyciel Szkoły Polskiego i Europejskiego Prawa w Tarnopolu oraz Szkoły Prawa Europejskiego i Polskiego w Wilnie oraz Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych i Studenckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2008-2010 przewodniczący zespołu przygotowującego program nauczania w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2011-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa cywilnego. Wykładał na uniwersytetach w Orleanie, Caen, Wiedniu, Moguncji, Kilonii, Münster, Waszyngtonie, Antwerpii, Wilnie i Jerozolimie.


Uroczystość powołania członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego / fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

Polecamy również
Młodzi goście odwiedzili Uniwersytet Jagielloński

Młodzi goście odwiedzili Uniwersytet Jagielloński

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Informacja ws. komunikatu Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Informacja ws. komunikatu Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Oświadczenie OZZ IP przy UJ w sprawie DS Kamionka

Oświadczenie OZZ IP przy UJ w sprawie DS Kamionka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron