Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Andrzej Kurkiewicz w Radzie ds. innowacji w szkolnictwie wyższym

Dr Andrzej Kurkiewicz w Radzie ds. innowacji w szkolnictwie wyższym

Dr Andrzej Kurkiewicz z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (WZiKS UJ) został powołany do Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce. Liczące 12 osób gremium jest organem doradczym ministra nauki, a jego główne zadania to identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.


W skład Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce weszli także: prof. Andrzej Bąk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. inż. Grzegorz Borowik (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy), prof. Grzegorz Budzik (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Jakub Jasiczak (Porozumienie Spółek Celowych), prof. Andrzej Kucharski (Politechnika Wrocławska), dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Wiesław Skwarko (Sieć Badawcza Łukasiewicz), prof. Robert Smoleński (Uniwersytet Zielonogórski), prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), prof. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska) i prof. Wioletta Żukiewicz-Sobczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Do kompetencji rady należy identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, przegląd i analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, opracowywanie założeń o charakterze systemowym w zakresie polityki innowacyjności i proponowanie podstawowych kierunków działań dotyczących rozwoju innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także konsultowanie tych działań z podmiotami zewnętrznymi.

Andrzej Kurkiewicz jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki w Instytucie Spraw Publicznych WZiKS UJ. W 2006 i 2007 roku prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie jako ekspert CAF w zakresie edukacji. W latach 2008-2021 pracował na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1 stycznia 2021 roku przemianowanym na Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym czasie był m.in. członkiem Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa ds. przygotowania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestniczył także w pracach Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Obecnie przewodniczący Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy” oraz w programie " Polska Metrologia". Koordynator w kilkudziesięciu projektach systemowych i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych, takich jak PO KL, POWER, PO IG, PO IR, PO PC.

Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo-rozwojowych dr. Andrzeja Kurkiewicza należą polityka naukowa państwa, zarządzanie projektami, innowacje w sektorze B+R, polityka społeczna państwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno-rozwojowej, a także współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych.

Dr Andrzej Kurkiewicz reprezentował Polskę w następujących gremiach Unii Europejskiej: Directors General for Higher Education EU, Working Group on the Modernisation of Higher Education EU, High Level Group on Education and Training EU, Member of the ETINED Platform Council of Europe i Member of the Advisory Board of the pilot European graduate survey EU.

Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron