Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało pierwsze wyniki 8.edycji konkursu MINIATURA. Pięcioro naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. złotych na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne lub pilotażowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

 

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych, które mają przygotować do przyszłego projektu badawczego, który weźmie udział w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. W trakcie trwania 8. edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł na realizację działania naukowego, które potrwa nie dłużej niż 12 miesięcy.

W konkursie o finansowanie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów badawczych i konsultacyjnych mogą wziąć udział naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badacze starający się o środki z konkursu MINIATURA muszą posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów ani kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

Na 1. liście rankingowej konkursu MINIATURA 8 znaleźli się:

  • dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) - "Obecny stan i przyszłość polskiej politologii w opiniach jej przedstawicielek i przedstawicieli. W poszukiwaniu podstaw kształtowania procesów rozwojowych dyscypliny nauki o polityce i administracji w Polsce" - 26 901 zł,
  • dr Ilona Kulak (Wydział Polonistyki UJ) - "Język Polonii amerykańskiej pochodzenia południowomałopolskiego (wstęp do badań leksykalnych w ujęciu socjolingwistycznym)" - 33 452 zł,
  • dr Ewa Grabska-Szwagrzyk (Wydział Geografii i Geologii UJ) - "Identyfikacja lasów pierwotnych i starych drzewostanów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” - 18 138 zł,
  • dr Aleksandra Pisarek-Pacek (Wydział Biologii UJ) - "Analiza metylacji DNA w kontekście starzenia się, odpowiedzi na czynniki środowiskowe i jakości męskich komórek rozrodczych" - 23 525 zł,
  • dr Krzysztof Krawczyk (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM) - "Wpływ substancji perfluoroalkilowych (PFAS) na generację trombiny, własności skrzepu fibrynowego oraz aktywność płytek krwi" - 48 400 zł.

Całkowity budżet przeznaczony na tegoroczną edycją wynosi 20 mln złotych. Środki finansowe przeznaczone na realizacje działań naukowych są podzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór. Wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko jeśli zmieści się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. Wnioski można składać jeszcze do 31 lipca br.

Polecamy również
Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron