Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpisano porozumienie kończące protest w DS "Kamionka"

Podpisano porozumienie kończące protest w DS "Kamionka"

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci UJ z Koła Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym "Inicjatywa Pracownicza" podpisali wspólne stanowisko, które zakończy okupację terenu DS "Kamionka". Treść została ustalona podczas spotkania Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniu 27 maja 2024 r.

 

Wspólne stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów UJ z Koła Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” ustalone podczas spotkania Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniu 27 maja 2024 r.

1. Władze UJ po raz kolejny potwierdzają, że w dniu 20 kwietnia br., czyli przed rozpoczęciem okupacji budynku, podjęły decyzję o wstrzymaniu procedury sprzedaży byłych akademików przy ul. Kamionka 11 i 11a.

2. UJ zleci niezależną wycenę remontu w budynku „Kamionka” oraz ustali liczbę uprawnionych osób zainteresowanych zamieszkaniem w byłym akademiku. W przypadku potwierdzenia  woli zamieszkania przez studentów w budynku „Kamionka”  rektor UJ prof. Jacek Popiel i rektor-elekt prof. Piotr Jedynak wspólnie przedstawią Senatowi projekt uchwały o uchyleniu uchwały nr 14/I/2018 Senatu UJ z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Kamionka 11 i 11a.

3. Po otrzymaniu wyceny koniecznego remontu, warunkującej decyzję o dostosowaniu budynku "Kamionka" do użytkowania, termin udostępnienia akademika będzie uzależniony od przebiegu obowiązujących procedur zamówień publicznych oraz realizacji niezbędnych prac remontowych.

4. Rektor – elekt prof. Piotr Jedynak potwierdził w dniu 20 maja br., że nie planuje sprzedaży domu studenckiego "Bursa Jagiellońska". Bursa jest i będzie miejscem zamieszkania oraz miejscem pracy dla osób tworzących wspólnotę akademicką UJ.

5. Uniwersytet jest w toku prac zmierzających do budowy akademika na Ruczaju (III Kampus UJ). Osoby studiujące w UJ zostały przez władze UJ poinformowane o harmonogramie realizacji tej inwestycji.

6. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na kolegium rektorskim w kwietniu br., Uniwersytet zwiększy dostępność miejsc dla osób studiujących w UJ już w roku akademickim 2024/2025.

7. Mając na  względzie dobro swoich studentów, władze UJ deklarują, że nie będą składać przeciwko nim zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jak również z własnej inicjatywy nie będą podejmować działań, celem pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów UJ, będących uczestnikami okupacji w "Kamionce".

8. Strony ustalają, że podpisanie niniejszego stanowiska jest równoznaczne z  zakończeniem okupacji terenu "Kamionki" przez wszystkie protestujące osoby i opuszczeniem budynku do dnia 29 maja br. do godz. 14.00.                                                   

Pliki do pobrania
pdf
Wspólne stanowisko władz UJ oraz studentów UJ z Koła Młodych zrzeszonych w OZZ "Inicjatywa Pracownicza " ustalone podczas spotkania Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniu 27 maja 2024 r.
Polecamy również
Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

UJ aktywnie uczestniczy w budowaniu wspólnej przyszłości europejskich uczelni

UJ aktywnie uczestniczy w budowaniu wspólnej przyszłości europejskich uczelni

Szpital Uniwersytecki planuje rozwijać chirurgię robotyczną

Szpital Uniwersytecki planuje rozwijać chirurgię robotyczną

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Widok zawartości stron Widok zawartości stron