Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Anetta Undas nową przewodniczącą Rady Narodowego Centrum Nauki

Prof. Anetta Undas nową przewodniczącą Rady Narodowego Centrum Nauki

Prof. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum została wybrana na przewodniczącą Rady NCN. Wybór nowej przewodniczącej odbył się na posiedzeniu tego gremium 6 czerwca. Rada NCN składa się z 24 badaczek i badaczy powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnie kadencje, a połowa jej składu wymienia się co dwa lata. Prof. Undas zasiada w Radzie NCN od 2016 roku.

Rada określa priorytetowe obszary badań podstawowych zgodne ze strategią rozwoju kraju, ustala warunki przeprowadzania konkursów na projekty badawcze i wysokość środków na nie przeznaczonych, a także ogłasza konkursy na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również członków zespołów ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych i ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora NCN.

Prof. Anetta Undas jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistką w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych. Jest kierownikiem Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii UJ CM oraz Pracowni Podejmowania Decyzji w Praktyce Klinicznej (EBM) II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM. Ponadto kieruje Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą genetycznej i środowiskowej regulacji krzepnięcia krwi i miażdżycy na pograniczu nauk podstawowych i klinicznych. Zidentyfikowała nowy czynnik ryzyka tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych, tj. prozakrzepowe właściwości fibryny. Stworzyła unikatowy ośrodek badań nad fibryną. Charakteryzuje rzadkie trombofilie występujące w Polsce. Bada wpływ na krzepnięcie krwi chorób zapalnych i autoimmunologicznych oraz różnych leków, w tym leków obniżających stężenie cholesterolu, antykoagulantów, leków antyagregacyjnych. Autorka ponad 760 artykułów w czasopismach indeksowanych w Web of Science. Wypromowała kilkunastu doktorów nauk medycznych.

Polecamy również
Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

UJ aktywnie uczestniczy w budowaniu wspólnej przyszłości europejskich uczelni

UJ aktywnie uczestniczy w budowaniu wspólnej przyszłości europejskich uczelni

Szpital Uniwersytecki planuje rozwijać chirurgię robotyczną

Szpital Uniwersytecki planuje rozwijać chirurgię robotyczną

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Widok zawartości stron Widok zawartości stron