Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Jan Łyczakowski w gronie nowo powołanych członków AMU PAN

Dr Jan Łyczakowski w gronie nowo powołanych członków AMU PAN

Adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Roślin UJ dr Jan Łyczakowski został nowym członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN). Do tego gremium rekomendował go Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Tegoroczne wybory cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem - zgłoszono rekordową liczbę 116 kandydatów. Do obsadzenia było 17 miejsc. Oznacza to, że na jedno było prawie 7 chętnych.

AMU PAN została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli polskiej nauki. Ma za zadanie aktywizować środowisko młodych badaczy m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców. Jej członkowie nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a ponadto wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. Skład liczy obecnie 35 członków. Wybierani są na tzw. zakładkę - część osób zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. W tym roku pracę w AMU kończy 17 młodych uczonych i tylu maksymalnie mogło zostać wybranych.

Zgłoszono rekordową liczbę 116 kandydatów, w tym 55 kandydatek. Spośród wszystkich kandydatur aż 94 osoby były afiliowane przy uczelniach, 18 - w instytutach PAN, a 4 - w innych instytutach (resortowych i PIB). Ostatecznie do składu AMU PAN wybrano 16 osób. Wśród nich jest m.in. dr Jan Łyczakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Wybór do AMU PAN jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Cieszę się też, że będę miał możliwość działać na rzecz nauki i młodych naukowców w Polsce. Szczególnie ważna dla mnie jest rola Akademii w upowszechnianiu wyników badań naukowych. Mam nadzieję, że bycie członkiem AMU umożliwi mi lepsze i bardziej skuteczne działania w tym zakresie. Jako członek AMU chciałbym też działać na rzecz zwiększania mobilności międzynarodowej młodych naukowców oraz ich partycypacji w krajowych i międzynarodowych konkursach badawczych. W moim zgłoszeniu do Akademii zaproponowałem stworzenie centralnej i regularnie aktualizowanej bazy danych z informacjami o programach grantowych finansujących zagraniczne pobyty naukowe dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. Mam nadzieję osiągnąć ten cel i tym samym przyczynić się do umiędzynarodowienia nauki w Polsce - mówi nowo powołany członek AMU PAN.

Dr Jan Łyczakowski jest krakowianinem. W 2014 roku ukończył studia licencjackie na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie w Edynburgu. Magisterium i doktorat obronił na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Cambridge. Jego badania doktorskie pod opieką naukową prof. Paula Dupree’a dotyczyły molekularnej struktury drewna oraz procesu jego tworzenia przez drzewa iglaste. Po ukończeniu doktoratu w 2018 roku odbył staż podoktorski w Cambridge i rok później przeniósł się do Zakładu Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, aby prowadzić własne badania naukowe finansowane z programu SONATINA 3 Narodowego Centrum Nauki. Obecnie prowadzi 2 projekty badawcze finansowane z programów SONATA17 oraz OPUS24 NCN.

W swoich badaniach stara się zrozumieć strukturę wielocukrów tworzących drewno i znaczenie różnorodności w ich budowie dla wzrostu drzew, zastosowania drewna w procesach biotechnologicznych oraz dla odporności drzew na choroby. Jak przyznaje, badania które prowadzi, mają duży potencjał wdrożeniowy, zwłaszcza w rozwoju zielonych technologii, takich jak np. produkcja biopaliw z biomasy leśnej, które są bardzo ważne w obliczy kryzysu klimatycznego, z którym się mierzymy.

Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron