Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Podczas ostatniego zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) w Częstochowie wybrano nowy skład Rady Wykonawczej. Wśród jej członków znalazł się dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ.

Rada Wykonawcza w katalogu swoich działań wymienia przede wszystkim współpracę z KRASP i OPI, w tym sprawne identyfikowanie bieżących problemów związanych z importem publikacji naukowych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni, rozwijanie dostępu do informacji naukowej (Wirtualna Biblioteka Nauki) oraz otwartych dostępów do publikacji i danych badawczych.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Rady Wykonawczej kadencji 2024-2028 weszli dyrektorzy bibliotek akademickich następujących uczelni:

  1. Danuta Szewczyk-Kłos, Uniwersytet Opolski – Przewodnicząca Rady Wykonawczej
  2. Witold Kozakiewicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Zastępca Przewodniczącej RW
  3. Urszula Cieraszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Sekretarz RW
  4. dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
  5. dr hab. Renata Frączek, Politechnika Śląska w Gliwicach
  6. dr Małgorzata Dąbrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  7. dr Krzysztof Nierzwicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  8. Joanna Potęga, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ ukończył studia z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszwskim, gdzie w 2004 roku uzyskał także stopień doktora nauk humanistycznych. Jest również absolwentem Studium Podyplomowego Informacji Naukowej IINiB UJ. Habilitację w zakresie bibliologii i informatologii uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w 2011. Od 2021 roku pełni funkcję dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.

Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma The Journal of Web Librarianship, członkiem rady konsultantów czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej, a także członkiem komitetu redakcyjnego serii SBP „Nauka-Dydaktyka-Praktyka". Należy do International Society for Knowledge Organization. Do jego zainteresowań naukowych należą zarządzanie informacją w zespołach, indywidualne zarządzanie informacją, teoria i metodologia badań informacyjnych, diagnostyka systemów, procesów i zasobów informacji oraz komunikacja naukowa i bibliotekarstwo akademickie.

Zdjęcie u góry: Michał Worgacz

Polecamy również
Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Naukowiec z UJ opracował nową, oszczędną metodę galwanizacji

Naukowiec z UJ opracował nową, oszczędną metodę galwanizacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron