Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodzi w 2024 roku Jubileusz 60-lecia. Patronat honorowy obchodów jubileuszowych objęli: JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Jacek Popiel oraz Prezydent Miasta Krakowa dr Aleksander Miszalski. Uroczystością wieńczącą obchody Jubileuszu była uroczysta akademia, która odbyła się 22 czerwca 2024 roku w Auli Collegium Novum. Wstępem wprowadzającym w uroczysty nastrój był występ Stypendystów krakowskiej Fundacji Pro Musica Bona - Yehudy Prokopowicza – fortepian i Doroty Pałki – klarnet.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodzi w 2024 roku Jubileusz 60-lecia. Patronat honorowy obchodów jubileuszowych objęli: JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Jacek Popiel oraz Prezydent Miasta Krakowa dr Aleksander Miszalski. Uroczystością wieńczącą obchody Jubileuszu była uroczysta akademia, która odbyła się  22 czerwca 2024 roku w Auli Collegium Novum. Wstępem wprowadzającym w uroczysty nastrój był występ Stypendystów krakowskiej Fundacji Pro Musica Bona - Yehudy  Prokopowicza – fortepian i Doroty Pałki – klarnet.

Akademię otworzył i przywitał wszystkich, licznie zgromadzonych członków, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UJ – prof. Piotr Laidler. Warto podkreślić, że Aula Collegium Novum była, jak to nie zawsze bywa, wypełniona do ostatniego miejsca. Wśród zaproszonych gości, Uniwersytet Jagielloński reprezentowali: JM Rektor UJ  prof. Jacek Popiel, Rektor UJ poprzednich kadencji prof. Wojciech Nowak, Prorektor UJ ds. rozwoju prof. Jarosław Górniak, Prorektorzy UJ poprzednich kadencji prof. prof. Szczepan Biliński i Andrzej Mania oraz Kanclerz UJ Pani Monika Harpula.

W imieniu Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Akademię przybyła Pani Dyrektor Ewa Piłat wraz z Panem Krzysztofem Żurakowskim.

Władze samorządowe reprezentowali: Prezydent Miasta Krakowa poprzednich kadencji – prof. Jacek Majchrowski wraz z radnym Województwa Małopolskiego Panem Kazimierzem Barczykiem.

Prof. Piotr Laidler serdecznie przywitał przybyłe na akademię osoby reprezentujące zaprzyjaźnione z SAUJ stowarzyszenia i fundacje: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Wychowanków AGH, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie oraz prof. Artura Jurczyszyna – Prezesa Fundacji „Centrum Leczenia Szpiczaka”, i Pana Grzegorza Murzańskiego Prezesa Fundacji Studentów i Absolwentów UJ – „Bratniak”. 

Głos zabrał JM Rektor UJ prof. Jacek Popiel, który stwierdził, że rok 2024 jest rokiem szczególnym.  W lutym tego roku obchodziliśmy bowiem 650. rocznicę urodzin królowej Jadwigi, bez wsparcia której istnienie Uniwersytetu trudno sobie wyobrazić, 12 maja przypadła 660. rocznica utworzenia w Krakowie Studium Generale – dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego a rok 2024 jest rokiem jubileuszu 60. rocznicy powstania Muzeum UJ w Collegium Maius. W ten cykl znakomicie wpisuje się 60. rocznica powstania Stowarzyszenia Absolwentów UJ.

Władze Uniwersytetu przywiązują wielką wagę do działań Stowarzyszenia. Przyznanie nowej wspaniałej siedziby w reprezentacyjnym Collegium Novum jest tego bardzo dobrym dowodem. Ulokowanie tej siedziby w centralnym miejscu Uniwersytetu powinno być  także bodźcem do tego, by członkowie Stowarzyszenia działali na rzecz swojej Alma Mater niezależnie od tego, gdzie po zakończeniu studiów się znajdą. JM Rektor UJ w imieniu całej społeczności Uczelni serdecznie podziękował Prezesowi SAUJ a za jego pośrednictwem wszystkim poprzednim Prezesom i członkom Stowarzyszenia za 60 lat pracy nad związaniem absolwentów z ich macierzystą uczelnią i życzył, aby prace  Stowarzyszenia  przez kolejne lata przyniosły efekty, które sprawią, że ranga SAUJ będzie taka jak stowarzyszeń absolwentów najsłynniejszych europejskich i amerykańskich uczelni. Prof. Jacek Popiel podkreślił, że zmiany jakie dzieją się w SAUJ ostatnimi laty oznaczają, że w życiu i działalności Stowarzyszenia rozpoczął się nowy okres. JM Rektor UJ, prof. Jacek Popiel zakończył swoje wystąpienia serdecznymi życzeniami dla Prezesa, Zarządu i wszystkich członków SAUJ.

Przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Kazimierz Barczyk odznaczył Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Złotym Krzyżem Małopolskim. 

Jest to najwyższe odznaczenie Samorządu Województwa Małopolskiego -  Złota Odznaka Honorowa. SAUJ został odznaczony za działania na rzecz społeczeństwa lokalnego co przyczyniło się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzbogaciło tym samym dorobek Regionu Małopolskiego. Pan Kazimierz Barczyk radny Województwa Małopolskiego w imieniu Zarządu Województwa przekazał Krzyż Małopolski Prezesowi SAUJ - prof. Piotrowi Laidlerowi.  

Prezes zaprzyjaźnionego z SAUJ Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego Pan Eligiusz Michałek zabrał głos i złożył w imieniu SAUG i swoim własnym serdeczne życzenia dla całej społeczności akademickiej UJ i dla członków Stowarzyszenia Absolwentów UJ  z okazji 660. rocznicy istnienia UJ i 60. rocznicy działania SAUJ. Podkreślił przy tym wieloletnią współpracę pomiędzy Stowarzyszeniami z Krakowa i Gdańska, co przyczynia się znakomicie do integracji  obu środowisk. Gratulacje dla wszystkich Prezesów, zarządów i członków SAUJ przekazał za pośrednictwem Pana Eligiusza Michałka, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Kapituła Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego odznaczyła z okazji 60-lecia, za integrację Stowarzyszeń Absolwentów Uniwersytetów Gdańskiego i Jagiellońskiego, Prezesa SAUJ – prof. Piotra Laidlera i Wiceprezesa SAUJ prof. Krzysztofa Stopkę Medalami Honoratus. Medale wręczył Pan Eligiusz Michałek. Prezes SAUG przekazał także na ręce Wiceprezes SAUJ Barbary Nikorowicz podziękowania za wieloletnią współpracę pomiędzy oboma Stowarzyszeniami.

Głos zabrał prof. dr hab. Piotr Czaja – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH. W niezwykle osobistym i wzruszającym wystąpieniu, prof. Piotr Czaja podkreślił, że oba Stowarzyszenia od lat współpracują ze sobą, co jest zasługą obecnej w Auli prof. Urszuli Marty Doleżal, która jako Prezes SAUJ tę współpracę przed laty rozpoczęła. Składając serdeczne gratulacje wszystkim Prezesom, zarządom i członkom prof. Piotr Czaja przekazał z okazji 60-lecia SAUJ pamiątkę w postaci figurki patronki AGH -  św. Barbary. Prof. prof. Piotr Laidler i Krzysztof Stopka oraz wiceprezes SAUJ Barbara Nikorowicz otrzymali odznaki Zasłużonych dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Z okazji rocznicy Stowarzyszenia prof. UJ dr hab. Maria Stinia (absolwentka historii UJ, członkini SAUJ) napisała książkę zatytułowaną „Między tradycją a nowoczesnością. Jubileusz 60-lecia SAUJ”. To pierwsza w dziejach historia Stowarzyszenia obejmująca okres od 1964 roku aż do dnia dzisiejszego. Wydanie jej było możliwe dzięki wsparciu finansowym Fundacji Absolwentów i Studentów UJ „Bratniak” co podkreślił prof. Piotr Laidler i w imieniu Stowarzyszenia i swoim własnym podziękował  Panu Prezesowi Stowarzyszenia „Bratniak” Grzegorzowi Murzańskiemu.

Prof. Maria Stinia przedstawiła w wielkim skrócie treść swojej książki ilustrując wykład zdjęciami i dokumentami, które były kanwą opracowania. Każdy uczestnik Akademii otrzymał w darze od Stowarzyszenia egzemplarz tego historycznego dzieła.

Po wykładzie, prezes SAUJ – prof. Piotr Laidler wraz z Wiceprezes Barbarą Nikorowicz  wręczyli dyplomy Honorowych Członków SAUJ:

JM Rektorowi UJ, prof. Jackowi Popielowi,

Pani Kanclerz UJ, Monice Harpuli,

Prezesowi Fundacji „Centrum Leczenia Szpiczaka”, prof. Arturowi Jurczyszynowi,

Prezesowi Fundacji Absolwentów i Studentów UJ „Bratniak”, Grzegorzowi Murzańskiemu.

Wręczenie dyplomów zakończyło pierwszą część Jubileuszowej Akademii.

Po przerwie odbyła się premierowa projekcja filmu w reżyserii i wg scenariusza Barbary Szumowskiej „Uniwersytet Jagielloński i jego Absolwenci. 60 lat Stowarzyszenia Absolwentów UJ”. Zdjęcia i montaż wykonał Bogusław  Sławiński a koordynatorem prac nad filmem był prof. Przemysław Żukowski – dyrektor Archiwum UJ. Barbara Szumowska, absolwentka  Szkoły Filmowej w Łodzi, jest autorką kilkudziesięciu filmów dokumentalnych i reportaży. Od 20. z górą lat związana jest z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie tworzy filmy o sztuce. Trzeba dodać, że jest także absolwentką UJ -  Wydziału Polonistyki. W filmie, który spotkał się z wielkim zainteresowaniem, przeplatały się dwa wątki. Jeden związany z Uniwersytetem i drugi związany ze Stowarzyszeniem Absolwentów. Dało to niezwykle zajmujący obraz na przestrzeni 60. lat istnienia Stowarzyszenia  na tle wydarzeń uniwersyteckich. Takie uzupełniające się dwa spojrzenia, dały efekt niezwykle interesujący. Film z całą pewnością  na zawsze zapisze się w historii SAUJ i będzie  znaczącym i ważnym przesłaniem do wszystkich przyszłych Członków SAUJ.

Po projekcji filmu Prezes SAUJ prof. Piotr Laidler wraz  Sekretarzem ZG SAUJ dr. Tomaszem Pardelą wręczyli aktywnie działającym członkom Stowarzyszenia dyplomy Członków Honorowych SAUJ. Dyplomy otrzymali:

 • prof. Urszula Marta Doleżal
 • Maria Dolik
 • Jan Gaweł
 • Lena Kumięga – Tarchała
 • prof. Jan Michalik
 • Barbara Nikorowicz
 • Aleksandra Paja
 • Barbara Rosławiecka

Złotą Odznakę SAUJ z rąk Prezesa, prof. Piotra Laidlera otrzymała nestorka SAUJ Henryka Wałek, absolwentka chemii Wydziału Mat-Fiz-Chem. UJ, która w tym roku ukończy 99 lat
i jest członkinią SAUJ od 2011 roku.

Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UJ – prof. Piotr Laidler. Podziękował  wszystkim za wspólnie spędzony czas. SAUJ i Uniwersytet Jagielloński w całej historii Stowarzyszenia łączą niezwykle silne więzi co zostało udokumentowane tak w książce prof. Marii Stinii jak i w filmie Barbary Szumowskiej. Cele działań SAUJ tj. krzewienie kultury akademickiej, wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami, upamiętnianie wielkich postaci zawsze będą realizowane. Patrząc jednak w przyszłość uzupełniono statut m.in o  zapisy uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoli na realizację nowych zadań i osiągnięcie celów, z których jednym z najważniejszych jest wzmocnienie pozycji Uniwersytetu. Aby je realizować należy korzystać z rad tych, którzy odnieśli w działalności biznesowej sukces. Tylko tacy ludzie, jak stwierdził prof. Piotr Laidler mogą nas nauczyć jak działaniem absolwentów można wzmocnić siłę i niezależność naszej Alma Mater. SAUJ pragnie w działaniach na rzecz dążenia do tego celu uczestniczyć. Pierwszym krokiem na tej drodze będzie stworzenie Rady Sponsorskiej SAUJ i powołanie do niej ludzi sukcesu, wybitnych biznesmenów.

Prezes, prof. Piotr Laidler wraz z wiceprezesem prof. Krzysztofem Stopką wręczyli nominacje do Rady Sponsorskiej następującym osobom:

 • Prezesowi Wiesławowi Hałusze,
 • Prezesowi Henrykowi Kuśnierzowi
 • Prezesowi Andrzejowi Zdebskiemu
 • Prof. Andrzejowi Szumańskiemu.

Na zakończenie Akademii ponownie wystąpili Stypendyści Fundacji Pro Musica Bona. Tym razem była to skrzypaczka Julia Rozmus a przy fortepianie towarzyszyła jej prof. Monika Gardoń-Preinl Prorektorka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Akademię zakończyło wystąpienie Pani Lidii Skrzyniarz – członkini SAUJ – absolwentki muzykologii UJ; Prezeski Fundacji Pro Musica Bona. Pani L. Skrzyniarz krótko przedstawiła cele i działania Fundacji oraz przekazała najważniejsze informacje o Stażystach Fundacji, którzy wystąpili na Akademii.

Akcentem kończącym wydarzenia w Collegium Novum były zbiorowe zdjęcia uczestników Akademii na schodach wejściowych do tego centralnego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego i nieopodal pod Dębem Wolności.

Następnie uczestnicy udali się do Urzędu Miasta na uroczysty bankiet zorganizowany przez Urząd naszego Stołecznego Miasta Krakowa.

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, dr. Aleksandra Miszalskiego przywitał członków SAUJ i zaproszonych gości Jego pełnomocnik ds. Jakości Powietrza, Paweł Ścigalski (absolwent UJ) i wręczył tradycyjny  upominek od Prezydenta Miasta Krakowa. Jest nim figurka Stańczyka – rękodzieło artystyczne w postaci figurki z wypalanej gliny szamotowej, ręcznie malowane, autorstwa Doroty Urbaniak-Pełki i Jerzego Pełki. To symbol pozytywnych wartości szczególnie przydatnych w dzisiejszych czasach – mądrości, rozwagi  i dalekowzroczności.

W trakcie bankietu głos zabrali: Prezes SAUJ – prof. P. Laidler, JM Rektor UJ –  prof. J. Popiel, Prezeska Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – Zofia Sitko oraz Lena Kumięga-Tarchała.

Następnego dnia, w niedzielę 23 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w Kolegiacie Akademickiej św. Anny, proboszcz, ks. prof. Tadeusz Panuś odprawił uroczystą mszę św. w intencji Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tekst: dr Tomasz Pardela

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 42. rok akademicki

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 42. rok akademicki

Wybitny chemik z medalem Merentibus UJ

Wybitny chemik z medalem Merentibus UJ

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”

Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron