Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ działa na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce

UJ działa na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce

Uniwersytet Jagielloński zorganizował spotkanie konsultacyjne z minister ds. polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz, które może okazać się przełomem dla budowania krajowego programu miast przyjaznych swoim społecznościom, a szczególnie osobom starszym. Na wydarzenie zostali zaproszeni przedstawicieli miast i gmin należących do Sieci Światowej Organizacji Zdrowia oraz samorządy ubiegające się o taki certyfikat.

Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia wizji i ambicji dotyczących rozwoju Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym w Polsce (AFCC). Podczas prezentacji omówiono historię i działania polskiej sieci prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych we współpracy z UJ CM) od 2023 roku oraz podkreślono inicjatywy miast, które już przynoszą wymierne korzyści mieszkańcom. Aktywni w sieci uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami i sukcesami, podkreślając znaczenie współpracy oraz korzyści wynikające z członkostwa. Wskazali, jak sieć AFCC może wspierać miasta w tworzeniu przyjaznych środowisk dla osób starszych, promując zdrowe i aktywne starzenie się.

Podczas spotkania omówiono kluczowe tematy, w tym potrzebę stworzenia Ogólnopolskiego Programu Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym. Minister Okła-Drewnowicz wyraziła zainteresowanie danymi i analizami, w tym przewodnikiem dotyczącym komunikacji z osobami starszymi i przeciwdziałania ageizmowi. Dyskusja dotyczyła także propozycji bonu senioralnego oraz środków wsparcia na poziomie społeczności, podkreślając znaczenie solidarności międzypokoleniowej i potencjału srebrnej gospodarki.

Spotkanie stanowiło kamień milowy w budowaniu współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim, miastami i społecznościami Sieci a minister ds. polityki senioralnej, z potwierdzeniem zobowiązania do dalszych wspólnych działań na rzecz stworzenia przyjaznych środowisk dla osób starszych w całej Polsce.

Spotkanie w Krakowie było inspiracją do dalszych działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce. Uniwersytet Jagielloński będzie kontynuować swoje zaangażowanie w rozwój przyjaznych starzeniu się miast i społeczności, wspierając politykę senioralną na każdym kroku. Naszym wspólnym celem jest wspieranie autonomii, inkluzji oraz wkładu osób starszych w życie społeczne, z pełnym szacunkiem dla ich decyzji i wyborów życiowych dla rozwoju miejsc idealnych do życia, pracy, spędzania wolnego czasu przez całe życie.

- Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym, zarządzana przez Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych we współpracy UJ CM), łączy 17 miast i społeczności w Polsce od metropolii po obszary wiejskie, które dążą do stworzenia środowisk wspierających zdrowe i aktywne starzenie się. Sieć umożliwia wymianę doświadczeń, realizację wspólnych inicjatyw oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań. Obecnie przygotowujemy przewodnik dobrych praktyk, promujący przyjazne starzeniu się inicjatywy w Polsce oraz oferujemy konsultacje dla chętnych dołączenia do sieci przy Światowej Organizacji Zdrowia, wspierając aplikacje, monitorowanie działań i rekomendowanie najlepszych praktyk. Nasze działania obejmują promocję innowacyjnych rozwiązań, dzielenie się wiedzą między miastami i społecznościami oraz zapewnienie wsparcia w procesie aplikacji i monitorowania działań, co odgrywa kluczową rolę w poprawie jakości życia osób starszych. CEAPP także współpracuje z innymi miastami z zagranicy, m.in. w ramach projektu "City and Co", który zajmuje się promowaniem miast przyjaznych dla osób w każdym wieku - mówi dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.

I dodaje: - Jesteśmy wdzięczni za możliwość spotkania oraz dziękujemy wszystkim przedstawicielom miast za ich nieocenione zaangażowanie. Podziękowania także dla prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego za wsparcie i aktywność w działania sieci.

Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron