Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Goście z Chin z wizytą w UJ

W dniach od 20 do 23 lutego br. przebywała w UJ na zaproszenie prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Andrzeja Mani dwuosobowa delegacja z pekińskiego Minzu University of China: prof. Ying Zhang i pani Xiaoing Guan.

Podczas wizyty omawiane były bieżące kwestie współpracy obu uczelni, która trwa od 2009 roku. Goście spotkali się także ze studentami UJ wyjeżdżającymi do Pekinu oraz swoimi studentami przebywającymi w Krakowie. Partnerstwo uniwersytetów realizuje się głównie poprzez wymianę studentów oraz współpracę naukową Wydziału Filozoficznego UJ, polegającą m. in. na wspólnym corocznym organizowaniu konferencji na przemian w Krakowie i Pekinie. Wymiana cieszy się dużym zainteresowaniem. Umowa została przedłużona na kolejne pięć lat.

 

 

Minzu University of China jest jedną z 17 uczelni wyższych w Chinach specjalizujących się w kształceniu mniejszości narodowych. Początki Central University of Nationalities siegają roku 1941 i powstania Yan'an Institute of Nationalities (Instytut Narodowościowy w Yan'an). Ośrodek został oficjalnie zarejestrowany w 1951roku w Pekinie, a jego obecna nazwa obowiązuje od roku 1993. Uniwersytet mieści się na zachodnich przedmieściach Pekinu, od południa sąsiadując z Chińską Biblioteką Narodową. CUN jest uznanym ośrodkiem w Chinach, kształcącym studentów wywodzących się z blisko 56 chińskich grup etnicznych. CUN jest wszechstronnym ośrodkiem badawczym specjalizującym się w naukach humanistycznych, socjologicznych i studiach etnicznych. Bardzo dobre wyniki osiąga także w dziedzinach związanych z etnologią, językami i literaturami chińskich mniejszości narodowych, historią chińskich mniejszości, gospodarką, ochroną środowiska, myślą polityczną, sztuką i religią rejonów zamieszkałych przez mniejszości narodowe. Biblioteka uniwersytetu liczy ponad 1 600 000 woluminów włączając pisma i dokumenty związane z mniejszościami etnicznymi. Muzeum Etniczne CUN posiada ponad 30 000 rzadkich eksponatów, służących studentom uniwersytetu do badań. W chwili obecnej uniwersytet zorientowany jest na wszechstronny rozwój, badania i internacjonalizację.

Data opublikowania: 11.03.2013
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron