Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

120 przyszłych nauczycieli szkół zawodowych rozpoczęło bezpłatną naukę na UJ

16 października 2010 w Instytucie Pedagogiki UJ rozpoczęły się zajęcia na studiach podyplomowych Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych realizowanych w ramach projektu (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.2) współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Unia finansuje w ten sposób program poprawy jakości kształcenia zawodowego. Naukę rozpoczęło 120 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w ciągu kolejnych trzech semestrów będą mogli znacząco podnieść swoje kwalifikacje. W programie studiów przewidziano zajęcia dydaktyczne realizowane w formie blended-learning (przy współpracy z Centrum Zdalnego Nauczania UJ), praktyki pedagogiczne oraz zajęcia o profilu trenerskim przygotowujące do kreatywnego nauczania osób dorosłych, uczestnicy poznają nowe technologie wykorzystywane w kształceniu. Studia są bezpłatne, ale ilość miejsc jest niestety ograniczona. Oferowane kursy pozwalają na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych przez osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach i specjalnościach dających przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć w szkołach zawodowych.

Od dwóch lat szkolnictwo zawodowe cieszy się większą niż dotąd popularnością, rośnie jego poziom, a zapotrzebowanie rynku na niektóre zawody zachęca młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kształcenia, która przez ostatnie kilkanaście lat była spychana na dalszy plan. Teraz jednak brakuje specjalistów w wielu zawodach. Miasto Kraków korzystając z pieniędzy europejskich podpisało umowy na 7 milionów złotych dążąc do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w czterech zawodowych szkołach w naszym regionie: poligraficzno-księgarskiej, gastronomicznej, łączności i mechanicznej. Nasze studia są częścią strategicznych działań podejmowanych przez miasto i województwo w celu pozyskania dla rynku pracy dobrych specjalistów w zawodach, w których coraz częściej ich brakuje.

Data opublikowania: 19.10.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron