Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student UJ wśród najlepszych studentów zagranicznych w Polsce

Wybrano najlepszych studentów zagranicznych w Polsce. Do Polski na studia przyjeżdża coraz więcej młodzieży z zagranicy, stając się ważną częścią studenckiego życia w naszym kraju. Grupa ta liczy już ponad 16 tysięcy studentów. Dlatego po raz pierwszy Fundacja Edukacyjna Perspektywy, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowała konkurs InterSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Nagrodę specjalną Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP oraz Prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy otrzymał Errol Muzawazi z Zimbabwe, student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zwycięzcami I edycji konkursu InterSTUDENT 2009 zostali:

Siarhei Samuseu z Białorusi, student International Business Economics w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (zwycięzca w grupie studiów licencjackich).

Agnieszka Maceikianec z Litwy, studentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim (zwycięzca w grupie studiów magisterskich).

Katarzyna Siuda z Kanady, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (zwycięzca w grupie studiów doktorskich).

Oficjalne ogłoszenie wyników odbło się podczas Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProSTUDENT 7 listopada w Warszawie. Nagrody wręczali: Grażyna Prawelska-Skrzypek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Waldemar Siwiński, przewodniczący Kapituły Konkursu, Bartłomiej Banaszak, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Piotr Koza, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Nie ulega wątpliwości, że pierwsza edycja konkursu jest symboliczna, ponieważ uświadamia nam wszystkim, że studenci zagraniczni są integralną częścią polskiego środowiska akademickiego – mówił Waldemar Siwiński, przewodniczący Kapituły. – Dlatego bardzo się cieszę, że uroczyste wręczenie nagród w konkursie InterSTUDENT odbywa się podczas Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProStudent 2009, co jeszcze bardziej podkreśla nieodwracalny fakt, że zagraniczni studenci są częścią naszego środowiska i coraz silniej będą wpływać na jego oblicze.

Konkurs obejmował wszystkich studentów zagranicznych w polskich uczelniach, którzy swoją działalnością wzbogacają środowisko akademickie i budują pomosty między kulturami.

Warunkiem zgłoszenia kandydata do konkursu była jego aktywność w lokalnym środowisku studenckim: kulturalna, społeczna, ekologiczna i sportowa; działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce. Wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu InterSTUDENT w składzie: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy" – przewodniczący Kapituły, Jan Sadlak, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Margulan Baimukhan, radca-minister Ambasady Kazachstanu w Polsce, Bartłomiej Banaszak, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Piotr Koza, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Więcej na stronie: www.perspektywy.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron