Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenckie Zeszyty Naukowe UJ - nowa inicjatywa Rady Kół Naukowych UJ

Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (SZN UJ) to kwartalnik przygotowywany przez Radę Kół Naukowych UJ. W założeniu multidyscyplinarny, ma on prezentować najlepsze teksty naukowe przygotowywane przez studentów naszej uczelni. W Redakcji SZN UJ znajdą się przedstawiciele wszystkich wydziałów Uniwersytetu (z wyłączeniem Collegium Medicum).

Kolejne numery będą koncentrować się wokół tematów przewodnich, podejmowanych z rozmaitych perspektyw naukowych. Opieka naukowa Prorektora ds. dydaktyki UJ prof. dr. hab. Andrzeja Mani oraz Komitetu Naukowego, w skład którego wejdą wybitni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapewnią najwyższy poziom naukowy czasopisma.

Tematem pierwszego numeru SZN UJ jest POCZĄTEK.

Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór tekstów do pierwszego numeru czasopisma i zachęca studentów wszystkich wydziałów UJ, aby w nadsyłanych artykułach odnieśli się do tego pojęcia w sposób, który jest najbliższy ich zainteresowaniom i badaniom naukowym.

Redakcja oczekuje również na artykuły, które nie są w bezpośredni sposób związane z proponowanym tematem oraz recenzje publikacji naukowych, sprawozdania z sesji naukowych i inne teksty o charakterze naukowym.

Teksty należy nadsyłać na adres: studenckie.zeszyty.naukowe.uj@gmail.com

Termin nadsyłania artykułów: 13 grudnia 2010 r.

Wymogi edycyjne dla nadsyłanych tekstów znajdują się na stronie internetowej:

www.rkn.uj.edu.pl/studenckie-zeszyty-naukowe-uj

Maciej Jakubowiak
Redaktor naczelny SZN UJ

Data opublikowania: 08.11.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron