Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

− Wielkie to wyróżnienie dla Krakowa, że tak prestiżowa instytucja, jaką jest Narodowe Centrum Nauki, będzie miała swoją siedzibę w naszym mieście. Proszę powiedzieć, dlaczego Centrum będzie miało swój adres właśnie w Krakowie?

− O tym, że Narodowe Centrum Nauki będzie się znajdowało w Krakowie, zadecydował parlament uchwalając ustawę o NCN z siedzibą w Krakowie. Na tę decyzję miały wpływ dwa czynniki: wielowiekowe tradycje akademickie Krakowa, a także siła naszego ośrodka naukowego. Trzeba też pamiętać o tym, iż siedemdziesiąt procent polskich uczonych mieszka w południowej części kraju.

− Co będzie należało do zadań Narodowego Centrum Nauki?

− Centrum będzie w pełni niezależną agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym zadaniem Centrum będzie finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. Oczywiście środki na badania rozdzielane będą w trybie konkursowym. Wszystkie wnioski o finansowanie badań będą recenzowane, a następnie oceniane przez Zespoły Ekspertów. Finansowanie uzyskają tylko najlepsze projekty. O szczegółach trybu konkursowego zdecyduje Rada Narodowego Centrum Nauki.

− Kto będzie kierował Narodowym Centrum Nauki? Pan jest pełnomocnikiem do spraw utworzenia Centrum do 31 marca 2011 roku, gdyż wtedy kończy się Pana misja.

− Najważniejszym organem Centrum będzie Rada Narodowego Centrum Nauki, składająca się z 24 wybitnych uczonych. To decyzje Rady będą miały wpływ na stan i poziom badań prowadzonych w naszym kraju. Wybory do Rady NCN są dość skomplikowane i już trwają. W pierwszym etapie najlepsze jednostki naukowe (tj. jednostki posiadające kategorię A) oraz organizacje reprezentujące środowisko naukowe zaproponują kandydatów do Rady. Następnie, powołany przez minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Barbarę Kudrycką, tzw. Zespół Identyfikujący wybierze spośród zgłoszonych naukowców 24 osoby, które zostaną przedstawione Pani Minister do zatwierdzenia. Pierwszym zadaniem Rady będzie zorganizowanie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum. Po rozstrzygnięciu tego konkursu moja misja się skończy. Warto w tym miejscu dodać, iż każda kolejna kadencja Zespołu Identyfikującego, a także Rady i Dyrektora NCN będzie trwać cztery lata.

− A co aktualnie dzieje się w Centrum?

− Z końcem listopada upływa ważny termin. Rady jednostek naukowych muszą w tym czasie wybrać kandydatów do Rady NCN-u. Byłoby dobrze, aby osoby te posiadały doświadczenie w organizacji i finansowaniu badań naukowych.

− Jaki jest budżet Centrum na przyszły rok?

− 305 milionów złotych.

− Co nauka polska zyska na powstaniu Narodowego Centrum Nauki?

− Do tej pory środki przeznaczone na naukę rozdzielane były w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, teraz to sami uczeni zdecydują o finansowaniu badań ważnych dla rozwoju nauki i naszego kraju.

− Ile osób znajdzie zatrudnienie w NCN-ie?

− Do końca pierwszego kwartału 2011 roku Centrum będzie zatrudniało około pięćdziesiąt osób, natomiast docelowo około stu osób.

− Gdzie będzie miało swoją siedzibę Narodowe Centrum Nauki?

− W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa wynajmu powierzchni biurowej w niższym z dwóch budynków Firmy Biprostal SA przy ul. Królewskiej 57. Tak więc budynek ten będzie stanowił tymczasową siedzibę Narodowego Centrum Nauki. Wynajęte zostanie całe pierwsze piętro, około 860 metrów kwadratowych. Do końca stycznia 2011 roku powierzchnia ta zostanie przygotowana i wyposażona dla potrzeb Centrum. Warto podkreślić, iż Centrum będzie posiadać dwie sale konferencyjne, własną serwerownię oraz będzie w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ulica Królewska ma bardzo korzystną lokalizację; do NCN będzie można szybko dojechać z lotniska, z dworca PKP, a także z autostrady. Na miejscu są dostępne miejsca parkingowe. Mam nadzieję, że na początku marca 2011 roku wszystkie kluczowe działy NCN-u rozpoczną pracę.

− A dlaczego siedzibą NCN-u nie zostaną, jak wcześniej zakładano, kamienice numer 5 i 6 na Małym Rynku?

− 4 października 2010 roku, natychmiast po otrzymaniu nominacji, zapoznałem się ze stanem technicznym kamienic na Małym Rynku. Zasięgnąłem również opinii fachowców różnych specjalności. Niestety okazało się, że budynki wymagają gruntownego i długotrwałego remontu. Ponadto w kamienicach tych tylko 5 pomieszczeń, o łącznej powierzchni około 160 m2, zostało przystosowanych do pracy biurowej. Na takiej powierzchni nie może pracować kilkadziesiąt osób, a tylu pracowników zatrudniać będzie NCN już w pierwszym kwartale roku 2011. W starej części Krakowa proponowano nam także lokale przy ulicy Brackiej 13 i w Rynku Głównym 29. Niestety, również te budynki wymagały poważnego remontu. W tej sytuacji, wynajęcie lokalu tymczasowego okazało się konieczne. Zgodę na takie rozwiązanie otrzymałem od Pani Minister Barbary Kudryckiej. Nie wykluczam, że po remoncie kamienice na Małym Rynku mogą zostać ostateczną, prestiżową siedzibą Centrum, ale stanie się to nie wcześniej niż za 2 lub 3 lata, bo tyle według ekspertyz trwać będzie remont.

− Co chciałby Pan Profesor dodać na zakończenie naszej rozmowy?

- Musimy pamiętać, że szybkie uruchomienie Centrum jest warunkiem absolutnie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości finansowania badań naukowych w naszym kraju. Możemy osiągnąć ten cel dzięki współpracy, zrozumieniu i pomocy wszystkich sił politycznych. Zamieszanie wokół siedziby Narodowego Centrum Nauki nie pomoże w realizacji zamierzeń.

Rozmawiała Kinga Mieszaniec-Nowak

Data opublikowania: 29.11.2010
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron