Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Gieysztora

Laureatem 12. edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora został prof. Jacek Purchla. Profesora doceniono m.in. za wieloletnią pracę nad problematyką miast i rozwoju urbanistycznego.

W uzasadnieniu werdyktu kapituły nagrody podkreślono, że tegoroczny laureat - prof. Purchla jest inicjatorem stworzenia i kierowania działalnością krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury oraz interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym.

Nagroda im. Gieysztora przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności muzealnej, konserwatorskiej, archiwalnej i bibliotecznej; za działania mające na celu utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Doceniane są indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego.

Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

Jacek Purchla (ur. 1954 w Krakowie) jest historykiem sztuki i ekonomistą, specjalistą z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX w., a także teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Jego zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół szeroko pojętej problematyki miasta i rozwoju urbanistycznego. Traktując miasto jako złożony organizm – wypadkową procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych – stworzył nowoczesny warsztat „urbanologa".

Drugim istotnym wątkiem działalności naukowej prof. Purchli są podjęte jeszcze w połowie lat 70. - pionierskie wówczas – badania nad architekturą XIX i XX w., w których w nowatorski sposób analizował takie czynniki jak: prawo budowlane, rola mecenatu publicznego, szkolnictwo, zagadnienia polityczne, społeczne i ekonomiczne. Od roku 2005 jest założycielem i kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data opublikowania: 01.02.2011
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj