Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

4 mln euro dla Szpitala Uniwersyteckiego

Po konsultacjach społecznych Zarząd Województwa 24 lutego zmienił proponowany wcześniej podział środków pochodzących z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania na wsparcie projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zmniejszono m.in. dofinansowanie dla Panteonu Narodowego w Krakowie, a zwiększono na diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych.

Władze regionu zadecydowały, że nie 3 mln euro, ale 2,5 mln zostanie przeznaczone na dofinansowanie budowy Panteonu Narodowego w Krakowie. Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zamiast 1,5 mln euro wsparcia ma otrzymać 1 mln euro. Natomiast zgłoszony przez Szpital Uniwersytecki projekt „Uniwersytecki Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych" zamiast 2 mln euro ma otrzymać 3 mln dofinansowania. Decyzję podjęto po konsultacjach społecznych, które zakończyły się 23 lutego. Zmiany zostaną przedstawione do akceptacji ministra rozwoju regionalnego, a po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący MRPO, zostaną przekazane Komisji Europejskiej wraz z wnioskiem o przegląd i renegocjację programu.

Głównym powodem podjęcia przez władze województwa decyzji o zmianie MRPO jest włączenie do programu dodatkowych środków otrzymanych przez Małopolskę z Krajowej Rezerwy Wykonania. Region otrzyma ponad 39 mln euro jako premię za sprawne wdrażanie programu operacyjnego. Do kwoty tej należy doliczyć środki z dostosowania technicznego i na projekty popowodziowe, co daje łącznie 68 mln euro dodatkowych pieniędzy na realizację MRPO.

Biuro Prasowe, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Data opublikowania: 24.02.2011
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron