Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laureaci stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali 85 stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwa stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz dwa stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe. W tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało ogółem 986 stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe i 151 stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe. Najwięcej stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce zdobyli studenci Uniwersytetu Warszawskiego – 197. Na trzecim miejscu pod tym względem uplasowali się ex aequo studenci Uniwersytetu Śląskiego i Wrocławskiego – po 71 osób.

Ministerstwo Zdrowia przyznało 51 stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, najwięcej studentom Akademii Medycznej we Wrocławiu – 17, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 9 i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – 8.

Najwięcej stypendiów MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskali studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – 12, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – 10 i Uniwersytetu Szczecińskiego – 8. 

Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskało tylko czterech studentów uczelni medycznych, po jednym z: Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Miesięczna wysokość stypendiów MNiSW to 1300 zł. Jest ono wypłacane przez 10 miesięcy w roku akademickim.

Lista studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2009/2010

1) Przemysław Bańka
2) Joanna Barska
3) Marek Bebak
4) Aleksandra Anna Bławat
5) Kalina Błażejowska
6) Anna Chruścińska
7) Justyna Cierpisz
8) Rafał Ciok
9) Karolina Czarnecka
10) Magdalena Danek
11) Karolina Agnieszka Dobosz
12) Juliusz Doboszewski
13) Krzysztof Dorobisz
14) Zuzanna Drożdżak
15) Michał Eckstein
16) Michał Farnik
17) Wojciech Ganczarek
18) x
19) Karina Graj
20) Karol Haratyk
21) Paulina Haratyk
22) Magdalena Hoły-Łuczaj
23) Katarzyna Izak
24) Joanna Jałmużna
25) Karolina Jaworska
26) Joanna Jopek
27) Kaja Klimek
28) Tomasz Kobos
29) Jakub Konieczny
30) Barbara Kos
31) Tomasz Kowalczyk
32) Katarzyna Kowalik
33) Magdalena Kozłowska
34) Kamil Kraszewski
35) x
36) Julia Łosiak
37) Maciej Łoziczonek
38) Diana Maciąga
39) Marcin Maciuk
40) Mateusz Magierowski
41) Monika Maleszewska
42) Przemysław Mazur
43) Alan Meller
44) Mateusz Michałek
45) Agnieszka Morkisz
46) Żaneta Niedbała
47) Mateusz Olejnik
48) Tomasz Pałgan
49) Agnieszka Ewa Patejuk
50) Delfina Piekarska
51) Natalia Pięta
52) Anna Popielarczyk
53) Rafał Pytko
54) Marcin Raiman
55) Paweł Rams
56) Michał Rogalski
57) Dominik Aleksander Rogóż
58) Jakub Jacek Rogulski
59) Ilona Rokosz
60) Elżbieta Sala
61) Piotr Semeniuk
62) Anna Serwotka
63) Błażej Skrzypulec
64) Adrianna Smurzyńska
65) Marcin Stano
66) Kamil Stanuch
67) Marta Stańczyk
68) Małgorzata Stasiak
69) Jacek Stępniewski
70) Agata Szade
71) Krzysztof Szade
72) Robert Szczelina
73) Klaudia Szklarczyk
74) Wojciech Szymański
75) Marcin Szymoniak
76) Artur Święch
77) Ewelina Twardoch
78) Bohdan Widła
79) Artur Wieczorek
80) Robert Wilgocki
81) Karol Wolski
82) Jarosław Wójtowicz
83) Filip Wróblewski
84) Katarzyna Zwolak
85) Urszula Zyguła

Lista studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy otrzymali stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce

1) Małgorzata Krakowska
2) Maciej Wybraniec

Lista studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2009/2010

1) Kamil Baran
2) Angelika Ferrer López Symbolem

„x" zostały oznaczone osoby, które nie wyraziły zgody na ogłoszenie swojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium lub nie złożyły stosownego oświadczenia we wniosku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron