Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ w ogólnoświatowym rankingu Webometrics

Uniwersytet Jagielloński zajął najlepsze, wśród polskich uczelni, miejsce w ogólnoświatowym rankingu Webometrics, awansując z 376. miejsca na świecie w czerwcu ubiegłego roku na 293. w najnowszej edycji tego rankingu. Tuż za naszą uczelnią sklasyfikowana została Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Ponadto w pierwszej pięćsetce uplasowały się trzy inne uczelnie polskie: Uniwersytet Warszawski (miejsce 347.),  Politechnika Warszawska (354.) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (381.). To najlepszy rezultat polskich uczelni w tym rankingu i dowód na rosnące ich znaczenie na mapie naukowej i edukacyjnej świata. W skali Europy Uniwersytet Jagielloński jest na progu pierwszej setki najlepszych uczelni. Warto pamiętać, że organizatorzy rankingu dokonali oceny ponadto 20 tys. instytucji naukowych, spośród których zamieścili informacje na temat czterech tysięcy najlepszych.

Czołówkę rankingu stanowią uniwersytet amerykańskie. Zwycięzcą rankingu został Uniwersytet Harvarda, za nim uplasował się Massachusetts Institute of Technology, a trzecie miejsce zajął Uniwersystet Stanforda.

Światowy Ranking Uczelni Webometrics jest przygotowywany dwa razy w roku przez CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) - Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. Pierwsza edycja odbyła się w 2004 roku. Ranking ten klasyfikuje uczelnie poprzez pomiar objętości, widoczności i wpływu stron internetowych uniwersytetów, ze szczególnym naciskiem na dorobek naukowy (odniesienia do publikacji, wystąpienia na konferencjach, monografie, prace, raporty), ale również bierze pod uwagę inne elementy (materiały z zajęć, seminariów i warsztatów, biblioteki cyfrowe, bazy danych, multimedia, strony osobiste). Webometrics bada także m.in. ogólne informacje na temat instytucji, jej działów czy grup badawczych.
 

Data opublikowania: 06.02.2012
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj