Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępy prac polskich archeologów w delcie Nilu można oglądać w internecie

Polska ekspedycja do północno-wschodniej części Delty Nilu, prowadząca badania w Tell el-Murra, udostępniła oficjalny serwis internetowy - www.murra.pl. Archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. Mariusza Juchy pracują na tym stanowisku od 2010 roku.

Witryna internetowa zawiera galerie fotograficzne, opis prac prowadzonych w poprzednich sezonach, spis bibliografii na temat stanowiska, a nawet artykuły specjalistyczne opublikowane w fachowych periodykach naukowych. Naukowcy zamieszczają również aktualności z działań misji. Najnowszych informacji możemy oczekiwać już na początku marca, kiedy rozpocznie się kolejny sezon wykopaliskowy.

Tell el-Murra, czyli niewielkie wyniesienie powstałe na skutek kilkusetletniego osadnictwa ludzi, położone jest około 100 km na północny-wschód od Kairu. Wzgórze góruje pośród pól uprawnych, kryjąc pozostałości starożytnej osady z IV i III tysiąclecia p.n.e., czyli z najstarszego okresu w rozwoju cywilizacji egipskiej.

Tell - sztuczne wzgórze - jest dobrze zachowany, jedynie jego niewielka część uległa zniszczeniu w wyniku powiększania się obszaru zajmowanego przez pola uprawne. Stanowisko wytypowano do prowadzenia prac wykopaliskowych na podstawie informacji uzyskanych w czasie wcześniejszych badań powierzchniowych z roku 2008. Z pierwszych ustaleń archeologów wynika, że osada w Tell el-Murra prawdopodobnie należała do grupy stanowisk położonych wzdłuż szlaku handlowego biegnącego przez Wschodnią Deltę i Północny Synaj w kierunku Palestyny.

- Nasze badania mają na celu uzyskanie nowych informacji, które pomogą w odtwarzaniu dziejów Delty w okresie IV - III tys. p.n.e (okres wczesnodynastyczny i Starego Państwa). Dotychczasowe prace przyniosły interesujące wyniki, dzięki którym z mroków dziejów wyłania się coraz bardziej przejrzysty obraz ukazujący życie ówczesnych mieszkańców tej części Egiptu. Pozwalają one również na określenie roli, jaką w regionie pełniły istniejące tu osady, a także, w jakim stopniu ich funkcjonowanie uzależnione było od zmieniających się warunków klimatycznych i zmian politycznych - wyjaśnia szef ekspedycji, dr Mariusz Jucha.

Dotychczas osadnictwo, zwłaszcza w tak wczesnym etapie cywilizacji egipskiej, nie zostało rozpoznane w sposób kompleksowy, dlatego wszelkie informacje na temat ówczesnych osad są niezwykle cenne i pożądane przez archeologów. Najnowsze wyniki badań w Tell el-Murra rzucają nowe światło na to zagadnienie.

Prace badawcze w Tell el-Murra są finansowane z puli grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: (PAP)

Data opublikowania: 08.02.2012
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj