Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ks. prof. Michał Heller otrzyma godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz uchwałą Rady Wydziału Filozofii UJ oraz po wysłuchaniu recenzji prof. dr. hab. Romana Dudy z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr. hab. Andrzeja Trautmana z Uniwersytetu Warszawskiego, popartych uchwałami Senatów wymienionych uczelni, postanowił nadać godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Michałowi Hellerowi.

Decyzję o nadaniu godności doktora honoris causa UJ przyznano w szczególności:

  • za badania zjawiska osobliwości w kosmologii relatywistycznej, oraz za pionierską koncepcję zastosowania nowej idei matematycznej, geometrii nieprzemiennej, do opisu Wszechświata w kosmologii kwantowej,
  • za wypracowanie i propagowanie koncepcji zgodnej koegzystencji nauki i racjonalnej wiary, według której obie dziedziny rozwijają się niezależnie, a zarazem korzystają wzajemnie z osiągnięć drugiej strony dla własnego rozwoju,
  • za ważne dociekania w zakresie filozofii w nauce, polegające na wyciąganiu doniosłych konsekwencji filozoficznych ze współczesnych nauk przyrodniczych, a zwłaszcza za dociekania nad matematycznością przyrody,
  • za krzewienie wiary, że racjonalność myślenia jest wielką wartością niezależnie od przekonań religijnych,
  • za inicjatywę i działania organizacyjne, które doprowadziły do powstania przedsięwzięć naukowych, takich jak Krakowska Grupa Kosmologiczna, Międzynarodowe Krakowskie Szkoły Kosmologiczne, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, a ostatnio za ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Uroczystość wręczenia nastąpi 12 maja br. podczas Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data opublikowania: 29.02.2012
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj