Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Socjologowie UJ w projekcie SUFISA

Socjologowie UJ w projekcie SUFISA

SUFISA - Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries - ma na celu wskazanie praktyk i polityk, które wspierają zrównoważony rozwój producentów rolnych w odniesieniu do kompleksowych wymagań polityk wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również negatywnych efektów funkcjonowania rynku oraz globalizacji.

Od 1 maja 2015 r. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowany jest projekt SUFISA, odbywający się w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Krajowym koordynatorem projektu jest dr hab. Piotr Nowak z Instytutu Socjologii UJ.

SUFISA - Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries - ma na celu wskazanie praktyk i polityk, które wspierają zrównoważony rozwój producentów rolnych w odniesieniu do kompleksowych wymagań polityk wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również negatywnych efektów funkcjonowania rynku oraz globalizacji.

Realizacja projektu SUFISA bazuje na ścisłej współpracy z podmiotami ze sfery producentów, instytucji tworzących odpowiednie polityki oraz przedstawicielami rządowych i pozarządowych organizacji. Powiązanie teoretycznych analiz oraz uczestnictwa wielu aktorów ze wspomnianych struktur jest warunkiem wstępnym wskazania na działania i polityki ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym rezultatom funkcjonowania rynku, tak aby zapewnić zrównoważoną działalność rolników i rybaków. 

Zasadniczym celem projektu SUFISA jest wskazanie na zrównoważone działania i polityki w sektorze rolnictwa, rybołówstwa oraz produkcji żywności, które wspierają zrównoważony charakter działalności rolników w kontekście wielowymiarowych wymogów polityki, negatywnych efektów funkcjonowania rynku oraz globalizacji.

Instytut Socjologii UJ realizuje projekt w ramach międzynarodowego konsorcjum, tworzonego przez 13 czołowych uczelni z Belgii, Danii, Francji, Grecji, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Serbii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Źródło: materiały nadesłane przez organizatorów projektu

Polecamy również
Konsultacje projektu nowego Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Obchody chińskiego Nowego Roku na Uniwersytecie Jagiellońskim
UJ upamiętnił wybitnego polonistę
Uniwersytet Jagielloński żegna prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj