Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PTF objęło patronat nad NCPS Solaris

Polskie Towarzystwo Fizyczne i Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris zawarły porozumienie o współpracy mające na celu wykorzystanie doświadczeń PTF i pozycji naukowej jego członków oraz potencjału badawczego Solaris do działań służących dobru stron i rozwojowi fizyki w Polsce. Dokument sygnowali we wtorek 21 kwietnia br. prof. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych oraz prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prezes Zarządu PTF.

"Rozwój i właściwe wykorzystanie jednego z najpotężniejszych narzędzi badawczych fizyki doświadczalnej w Polsce, jakim jest źródło promieniowania synchrotronowego Solaris, jest ważnym i istotnym czynnikiem stymulującym rozwój fizyki i nauk przyrodniczych. Synchrotron Solaris znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Jest największą, multidyscyplinarną infrastrukturą naukową, oferującą unikalne możliwości badawcze dla wszystkich środowisk naukowych" - czytamy w podpisanym wczoraj porozumieniu.

Umowa przewiduje m.in. wspólne działania w zakresie szkolenia użytkowników Solaris, promowanie NCPS w środowisku fizyków w kraju i na arenie międzynarodowej oraz popularyzację metod i technik badawczych oferowanych przez synchrotron dla przemysłu. W ramach współpracy możliwa będzie również pomoc i konsultacja specjalistów z PTF w rozwiązywaniu problemów Solaris i ewaluacji projektów oraz udział kadry NCPS w akcjach popularyzatorskich Towarzystwa.

Obecni podczas uroczystości przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz zaproszeni goście mieli także okazję zwiedzić Solaris i z bliska zobaczyć poszczególne elementy urządzenia: akcelerator liniowy, tunel technologiczny, 12 elektromagnesów, które tworzą synchrotron oraz dwie linie badawcze.

Synchrotron Solaris będzie najnowocześniejszym urządzeniem tego typu generującym promieniowanie elektromagnetyczne (od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego), którego unikalne właściwości pozwalają zajrzeć w głąb materii i dokonać precyzyjnych analiz. Będzie otwierał nowe horyzonty zarówno w badaniach podstawowych, stosowanych oraz przemysłowych. To także wyjątkowa i bardzo efektywna inwestycja w infrastrukturę badawczą, która umożliwi równoczesne prowadzenie badań kilkunastu grupom przez całą dobę.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Więcej informacji znajduje się na stronie synchrotron.uj.edu.pl.

Data publikacji: 22.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron