Odnowienie doktoratu prof. Siciaka

18 maja 2010 roku o godzinie 12.00 w Auli Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji odnowienia, po pięćdziesięciu latach, doktoratu profesora Józefa Siciaka. Do chwalebnej tradycji naszej Uczelni należy honorowanie swoich wybitnych wychowanków uroczystym odnowieniem doktoratu. Uchwałą z dnia 27 maja 2009 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego nadał jubileuszowi Profesora Siciaka charakter ogólnouniwersytecki. Profesor Józef Siciak otrzymał stopień naukowy doktora nauk matematyczno-fizycznych 30 czerwca 1960 roku. Stopień nadała Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a promotorem w tym przewodzie był profesor Franciszek Leja.

Data publikacji: 19.05.2010
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka