Sesja z okazji objęcia roli Udziałowca w spółce FAIR przez Uniwersytet Jagielloński

17 maja w Librarii Collegium Maius UJ odbyła się uroczysta sesja z okazji objęcia roli Udziałowca w spółce FAIR przez Uniwersytet Jagielloński. Sesję otworzył Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, następnie głos zabrali: dr Beatrix Vierkorn-Rudolph, z Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Federalnej Niemiec, prof. dr Boris Sharkov, FAIR GmbH Managing Scientific Director, prof. dr Günther Rosner, FAIR GmbH Research and Administrative Managing Director, prof. dr hab. Zbigniew Majka, Przewodniczący Rady Udziałowca FAIR z ramienia UJ.

Uniwersytet Jagielloński został mianowany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego na udziałowca w międzynarodowej Spółce FAIR (Facility for Antiproton and Ion Reseach in Europe GmbH), która powstała w celu budowy nowego ośrodka akceleratorowego przeznaczonego do badań w dziedzinie fizyki przy użyciu antyprotonów i jonów. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć naukowych w skali światowej. W przygotowywaniu założeń do projektu FAIR uczestniczyło 2500 naukowców z 44 krajów w tym również z Polski.

Data publikacji: 20.05.2013
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka