Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanego motywu

Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Promocje habilitacyjne Wydziału Historycznego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak, przewodniczył uroczystym promocjom habilitacyjnym Wydziału Historycznego, które odbyły się 29 maja 2014 roku w auli Collegium Maius UJ. Dziesięciu pracowników naukowych wysłuchało laudacji, po czym odebrało dyplomy:

  • dr hab. Stanisław Turlej, laudator - prof. dr hab. Maciej Salamon,
  • dr hab. Jacek Bonarek, laudator - prof. dr hab. Maciej Salamon,
  • dr hab. Maciej Biborski, laudator - prof. dr hab. Piotr Kaczanowski,
  • dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, laudator - prof. dr hab. Piotr Kaczanowski,
  • dr hab. Henryk Głębocki, laudator - prof. dr hab. Andrzej Nowak,
  • dr hab. Anna Grażyna Piotrowska, laudator - prof. dr hab. Alicja Jarzębska,
  • dr hab. Janusz Pezda, laudator - prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz,
  • dr hab. Janusz Mierzwa, laudator - prof. dr hab. Czesław Brzoza,
  • dr hab. Ewa Roszkowska, laudator - dr hab. Michał Baczkowski, prof. UJ,
  • dr hab. Piotr Gryglewski, laudator - dr hab. Andrzej Betlej.

fot. Wojciech Karliński
Data publikacji: 04.06.2014
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały