Jubileuszowe śniadanie profesorskie

614. rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Akademii Krakowskiej uczciło środowisko akademickie w piątkowe przedpołudnie, spotykając się na śniadaniu profesorskim. Przybyłych na dziedziniec Collegium Nowodworskiego gości przywitał prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie profesorowie, przedstawiciele władz Małopolski z wojewodą Jerzym Millerem na czele oraz duchowni z wielkim zaciekawieniem wysłuchali wykładu prof. Andrzeja Borowskiego Biesiady uczonych, czyli o nienasyceniu.

Tradycję śniadań profesorskich, nawiązującą do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius, wprowadzono do uniwersyteckiego kalendarza w 2000 roku. Spotkanie wybitnych naukowców, profesorów i ludzi związanych z uczelnią jest okazją do wymiany poglądów i dyskusji. Upamiętnia też odnowienie Akademii Krakowskiej przez króla Władysława Jagiełłę z 26 lipca 1400 roku, kiedy to w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wzięli w niej udział m.in.: rektor Stanisław ze Skarbimierza, biskup krakowski Piotr Wysz oraz pierwsi wykładowcy. Jest wielce prawdopodobne, że w wydarzeniu wziął udział król Władysław Jagiełło, ale w kronikach nie ma jednoznacznego zapisu potwierdzającego obecność monarchy. Spotkanie rozpoczęło się od odczytu przywileju fundacyjnego przez Mikołaja Kunowskiego, bp. włocławskiego i podkanclerza. Następnie wysłuchano wykładu inauguracyjnego biskupa krakowskiego, a końcową mowę wygłosił rektor Stanisław ze Skarbimierza. Inaugurację zakończyła uczta, której fundatorem najprawdopodobniej był król.

Tematy śniadań profesorskich:

 • 2000 - prof. Stanisław Waltoś - Kronika trzech dni,
 • 2001 - prof. Jacek Purchla - Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa,
 • 2002 - prof. Adam Strzałkowski - Fizyka oknem na świat,
 • 2003 - bez wykładu. Poprzedzone wmurowaniem kamienia węgielnego pod Auditorium Maximum. Poczęstunek w ogrodach konsulatu austriackiego,
 • 2004 - prof. Franciszek Ziejka - O obronie prawdy prawdziwej; Anna Sokołowska - recytacje; zespół "Orfeusz" - akompaniament,
 • 2005 - prof. dr hab. Adam Zając - Polskie kwiaty; Anna Polony - recytacje; zespół "Orfeusz" akompaniament; druga część w ogrodach konsulatu austriackiego,
 • 2006 - prof. Jacek Popiel - Słowo o języku polskim,
 • 2007 - dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ - De disordine et disoboedientia. Nieobyczajność studencka na Uniwersytecie Krakowskim w dawnych wiekach; Aktorzy - scenki z epoki,
 • 2008 - prof. Andrzej Szytuła - W 124. rocznicę skroplenia składników powietrza,
 • 2009 - prof. Franciszek Ziejka - Z Montmartre na Wawel. W 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego,
 • 2010 - bez wykładu; Rok Chopina: Jerzy Trela - recytacje, pianistka Mariola Cieniawa - utwory F. Chopina, aktorzy – scenki z epoki,
 • 2011 - dr hab. Barbara Rys - Poławiacze światła - krótka kronika barwników,
 • 2012 - dr hab. Ryszard Gryglewski, prof. UJ - Akademiae Restitutor, czyli rzecz o Hugonie Kołłątaju.
 • 2013 - prof. dr hab. Dorota Malec - Temida w gronostajach. O Sądach Rektorów Akademii Krakowskiej

Data publikacji: 25.07.2014
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały