Delegacja UJ z wizytą na Tajwanie

W dniach 1-6 września 2014 roku na Tajwanie przebywała delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaproszona przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu w związku z wieloletnimi kontaktami naukowo-badawczymi z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (IBiDW). W skład delegacji weszli rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, dyrektor IBiDW oraz prof. dr hab. Adam Jelonek, profesor IBiDW i były ambasador RP w Malezji.

Celem wizyty było zintensyfikowanie relacji naukowo-badawczych instytucji tajwańskich z naszą uczelnią i przedyskutowanie nowych kierunków współpracy między UJ a tajwańskimi uczelniami. Program obejmował wizytę w Fu Jen Catholic University, gdzie delegacja została przywitana przez rektora Han Sun Chianga.  Przedyskutowano tam kierunki współpracy z wydziałem filologicznym i jednostkami zajmującymi się badaniem interakcji międzykulturowych i międzyreligijnych. W tym samym dniu delegacja złożyła wizytę w National Chengchi University, gdzie przed laty wykłady prowadził prof. Adam Jelonek. W trakcie spotkania, w którym ze strony tajwańskiej brał udział m.in. Bih Jaw Lin, rektor uczelni, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ a College of International Affairs NChU.

Następnego dnia delegacja UJ była goszczona przez jeden z najlepszych prywatnych uniwersytetów na Tajwanie – Tamkang University. Rektor Flora C.I. Chang oraz prorektor Huan-Chao Keh zadeklarowali chęć współpracy z UJ na wielu polach. W owocnych rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek Tamkang University. Delegację UJ bardzo serdecznie przyjął również przedstawiciel Polski na Tajwanie Marek Wejtko, dyrektor generalny z Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej. Zapoznał on gości z sytuacją polityczno-społeczną na Tajwanie.

Podczas pobytu delegacja UJ odwiedziła również najstarsze miasto Tajwanu położone w południowej części wyspy, gdzie złożyła wizytę w National Cheng Kung University. Gości przyjął rektor Hwung-Hweng Hwung, a rozmowy o szczegółach współpracy prowadził Gwo Giun Chris Lee – dyrektor działu współpracy zagranicznej.

Następnie delegacja UJ była goszczona przez Taiwan Foundation for Democracy (TFD). W imieniu TFD rozmowy prowadzili zastępca prezesa, Ching-Hsin You oraz Cheng Hao – dyrektor działu współpracy z zagranicą. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ posiada długie tradycje współpracy z tą organizacją, m.in. wspólne publikacje oraz organizację konferencji. Po wizycie w TFD delegacja UJ została przyjęta przez Petersa L.Y. Chen - zastępcę ministra edukacji Tajwanu.

Na zakończenie wizyty delegacja UJ udała się do National Taiwan University, gdzie w imieniu tej instytucji rozmowy prowadził Chiang Ray Chang, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe. Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz National Taiwan University podjęli starania o nawiązanie ścisłych kontaktów.

Podczas spotkań prof. Wojciech Nowak, ks. prof. Krzysztof Kościelniak i prof. Adam Jelonek prezentowali profil i osiągnięcia Uniwersytetu Jagiellońskiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Spotkania były okazją do żywej wymiany informacji, spostrzeżeń oraz inicjatyw. Ustalono kierunki i dziedziny, w których UJ oraz tajwańskie uczelnie mają zamiar zainicjować współpracę. Wymiernym efektem tych spotkań jest m.in. przyznanie ok. 10 nowych stypendiów dla studentów UJ na tajwańskich uczelniach, strategia wymiany kadry dydaktycznej, nowe inicjatywy badawcze oraz wspólny projekt edukacyjny szkoły letniej dla studentów polskich i tajwańskich, który  zostanie zrealizowany w lipcu 2015 roku w Taipei i Krakowie.