Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Janusza Sondla

Tradycją najstarszej polskiej uczelni jest honorowanie wybitnych wychowanków uroczystym odnowieniem doktoratu, dlatego też Senat UJ nadał temu jubileuszowi charakter ogólnouniwersytecki. Czwartkowa uroczystość 5 marca 2015 roku miała szczególny, podniosły, a jednocześnie naznaczony serdecznością i ciepłem charakter. W auli Collegium Maius zgromadzili się liczni uczniowie i przyjaciele prof. Janusza Sondla oraz jego bliscy.

Link do materiału wideo