Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Medal "Plus ratio quam vis" dla profesor Teresy Walas

27 kwietnia w auli Collegium Maius UJ odbyła się uroczystość, podczas której prof. dr hab. Teresie Walas wręczono Srebrny Medal "Plus ratio quam vis". Zaszczytne wyróżnienie Profesor odebrała z rąk prorektora UJ prof. Jacka Popiela.

Prof. Teresa Walas od wielu lat należy do czołówki wybitnych autorytetów polskiej nauki o literaturze,  a także do grona najbardziej zasłużonych uczonych - humanistów środowiska naukowego UJ. Od ponad 40 lat związana z Uniwersytetem Jagiellońskim zapewniła sobie pozycję naukowego autorytetu w środowisku ogólnopolskim, a także w slawistycznym środowisku międzynarodowym. Książki i rozprawy jej autorstwa nie tylko spotykają się z nieustannym uznaniem i niegasnącym zainteresowaniem, ale zarazem należą do lektur obowiązkowych adeptów polonistyki i studiów kulturowych. Do jej najwybitniejszych osiągnięć naukowych należy monograficzny tom "Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890 - 1905) z 1986 roku - poświęcony analizie polskiej literatury wczesnego modernizmu; następnie: wytyczająca nowe kierunki badawcze, niezwykle inspirująca i prekursorska książka "Czy jest możliwa inna historia literatury" - wydana w 1994 r. (II wydanie: 2004). Książka ta stanowi nie tylko ważne kompendium na temat teorii procesu historycznoliterackiego, ale zarazem przedstawia nowatorskie rozwiązania badawcze. Również kolejna monografia: "Zrozumiec swój czas. Kultura polska po komunizmie - rekonesans" (2003) przedstawiająca analizę kultury polskiej ostatniego półwiecza stała się ważnym wydarzeniem intelektualnym. Prof. Teresa Walas jest też redaktorką tomu "Narody i stereotypy" (1995) podejmującego w sposób nowatorski problematykę narodowej mentalności i tożsamości, a także kwestię relacji międzyetnicznych i międzykulturowych. W ostatnich latach badania Profesor wiązały się z zespołową koncepcją kulturowej teorii literatury, odegrała tu istota rolę jako uczestniczka jednego grantu badawczego i kierowniczka następnego. W efekcie tych grantów powstały dwa tomy (przy współredakcji Ryszarda Nycza) "Kulturowej teorii literatury": 2006, 2012 - drugiego z tych tomów jest współredaktorką.

Prof. Teresa Walas odgrywa istotna rolę w sferze organizacji życia naukowego -m.in. jako redaktor naczelny wysoko punktowanego na liście MNiSW i cieszącego się uznaniem w naukowym środowisku ogólnopolskim czasopisma "Wielogłos" wydawanego przez Wydział Polonistyki UJ, a także jako współredaktor anglojęzycznej serii wydawniczej "Cross-Roads.Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History" (Peter Lang) promującej najwybitniejsze osiągnięcia polskiej humanistyki w środowisku międzynarodowym.

Prof. Teresa Walas jest wybitnym nauczycielem akademickim, cenionym przez studentów i przełożonych (m.in. medal KEN). W swoim dorobku ma też działalność wykładową na zagranicznych uniwersytetach (Pensylwania i North Carolina w USA, Institute of European Studies w Wiedniu). Pełniła też z sukcesem wiele odpowiedzialnych funkcji w uniwersyteckim i ogólnopolskim życiu naukowym (bylą m.in. zastępcą dyrektora IFP UJ oraz członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej). Podkreślić też należy, że prof. Walas rozwija działalność na innych ważnych polach aktywności, mianowicie w sferze życia literackiego i kulturalnego: jako wieloletnia członkini władz SPP, zastępca redaktora naczelnego ogólnopolskiego czasopisma literacko- kulturalnego "Dekada Literacka", czy jako współpracowniczka Międzynarodowego Centrum Kultury.

Z wniosku prof. Renaty Przybylskiej o przyznanie Medalu "Plus ratio quam vis".

Data publikacji: 28.04.2015
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka