Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Promocje doktorskie Wydziału Lekarskiego

Prof. Piotr Laidler, prof. UJ ds. Collegium Medicum, przewodniczył promocjom doktorskim Wydziału Lekarskiego. Uroczystość miała miejsce 28 kwietnia 2015 roku w auli Collegium Novum UJ. 44 promowanych złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy z rąk promotorów.

Lista osób promowanych z Wydziału Lekarskiego.

Wszystkie zdjęcia z uroczystości dostępne są na stronie picstore.zpu.uj.edu.pl:

Data publikacji: 05.05.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały