Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP

Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) ogłosił wyniki 18. konkursu na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej. W gronie laureatów znalazło się pięcioro pracowników naukowych oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ).

 


Przedmiotem konkursu są prace habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, prace doktorskie, prace magisterskie i prace licencjackie na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych. Zwycięzców wyłania jury w składzie: dr hab. Anna Tischner, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Edyta Demby-Siwek (prezes UP RP), prof. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski), mec. Marek Furtek (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej), dr Małgorzata Modrzejewska (Uniwersytet Warszawski), prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski) i prof. Helena Żakowska-Henzler (Polska Akademia Nauk).

Jak poinformował UP RP, w tegorocznej edycji konkursu wpłynęło łącznie 35 prac, w tym: 5 habilitacyjnych, 1 doktorska, 26 magisterskich oraz 3 licencjackie. Członkowie jury dokonali oceny zgłoszonych prac i podjęli decyzję o przyznaniu 17 nagród i wyróżnień ufundowanych przez ministrów edukacji i nauki; kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz rozwoju, pracy i technologii.

W gronie laureatów 18. konkursu na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej znaleźli się członkowie wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska - nagrodzona przez ministra edukacji i nauki za pracę habilitacyjną Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu,
  • Anna Cielecka - nagrodzona przez ministra edukacji i nauki za pracę licencjacką Rzeczywiste używanie znaku towarowego Unii Europejskiej - aspekt terytorialny,
  • Aleksander Elmerych - nagrodzony przez ministra dziedzictwa narodowego i sportu za pracę magisterską Unijny znak towarowy na tle konwencji WIPO - ochrona i zakres zastosowania,
  • Aleksandra Wieczorkiewicz - nagrodzona przez ministra dziedzictwa narodowego i sportu za pracę magisterską Sampling a prawnoautorska ochrona utworu muzycznego,
  • Magdalena Imburska - wyróżniona przez ministra dziedzictwa narodowego i sportu za pracę magisterską Swoboda wypowiedzi a ochrona znaków towarowych.
Polecamy również
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj