Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki

Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki

Jury Nagrody "Studiów Źródłoznawczych" im. Stefana K. Kuczyńskiego - przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku - wskazało autorów najlepszych publikacji wydanych w 2019 roku. W kategorii edycje źródłowe i pomoce naukowe zwyciężył prof. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrodzona praca to szósty już tom z opracowywanej przez profesora Srokę serii "Dokumentów polskich z archiwów dawnego Królestwa Węgier". Tom zawiera 513 dokumentów i listów z lat 1531-1540, które w większości nie były publikowane w żadnej postaci. Publikacja jest efektem kwerendy przeprowadzonej w archiwach byłego Królestwa Węgierskiego dzisiaj rozproszonych w wielu miastach i miasteczkach Europy Środkowej, głównie znajdujących się na terenie Słowacji i Węgier. Najwięcej z nich pochodzi z archiwum słowackiego miasta Bardiów, zachowanego do naszych czasów w doskonałym stanie. Opublikowane dokumenty umożliwiają prowadzenie pogłębionych badań nad dziejami monarchii Jagiellonów i Królestwa Węgierskiego w pierwszej połowie XVI wieku.

"Niniejsza edycja została przygotowana z dużą starannością wedle najlepszych doświadczeń polskiej mediewistyki […] Przynosi ona bogaty materiał do dziejów pogranicza polsko-węgierskiego, w szczególności zaś stosunków handlowych i gospodarczych miast małopolskich z górnowęgierskimi. Szereg dokumentów dotyczy również spraw politycznych polsko-węgierskich w trudnych dla Królestwa. św. Stefana czasów po Mohaczu. Omawiany tom dyplomatariusza będzie znakomicie służył badaczom, szczególnie polskim, węgierskim i słowackim w prowadzeniu pogłębionych studiów nad dziejami tej części Europy w pierwszej połowie XVI w. Z pełnym przekonaniem rekomenduję tom szósty Dokumentów polskich z archiwów dawnego Królestwa Węgier w opracowaniu Stanisława A. Sroki do druku i uważam tę edycję źródłową za ważne osiągnięcie naukowe polskiej historiografii o międzynarodowym znaczeniu" - czytamy w recenzji prof. Krzysztofa Ożoga.

Stanisław Sroka jest mediewistą, profesorem w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej Instytutu Historii UJ, obecnie dziekanem Wydziału Historycznego. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Eötvös Kollégium Uniwersytetu w Budapeszcie. Zajmuje się dziejami Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Węgier oraz obecnością polskich studentów na uniwersytetach włoskich w średniowieczu. W jego dorobku ważną rolę odgrywają edycje źródeł z archiwów dawnego Królestwa Węgier. Odznaczony przez prezydenta Węgier Krzyżem Oficerskim Orderu Węgierskiego (2014) za działalność naukową dotyczącą historii Węgier w średniowieczu oraz za zasługi w pielęgnowaniu i umacnianiu kontaktów polsko-węgierskich.

Polecamy również
Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych dla badaczy z UJ
Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych dla badaczy z UJ
Nagroda im. prof. Andrzeja Steciwko dla prorektora UJ ds. CM
Nagroda im. prof. Andrzeja Steciwko dla prorektora UJ ds. CM
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj