Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Katarzyna Gajos z nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021

Dr Katarzyna Gajos z nagrodą <span lang="en">Frans Habraken Best Paper Award 2021</span>

Redaktorzy czasopisma "Applied Surface Science" uhonorowali dr Katarzynę Gajos z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021 za pracę "Surface density dependent orientation and immunological recognition of antibody on silicon: TOF-SIMS and surface analysis of two covalent immobilization methods".

 

Nagroda upamiętniająca profesora Fransa Habrakena, wieloletniego redaktora czasopisma "Applied Surface Science" , przyznawana jest corocznie od 2014 roku. Otrzymać ją może nieprzekraczający wieku 30 lat pierwszy lub korespondujący autor najlepszego artykułu naukowego opublikowanego w tym czasopiśmie w poprzedzającym roku. Przy wyborze zespół redakcyjny kieruje się kryteriami takimi jak oryginalność pracy, jej znaczenie naukowe oraz zainteresowanie czytelników.

grafika - schemat badania

Nagrodzona praca opisuje badania wykonane przez zespół z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ, w składzie: dr Katarzyna Gajos, mgr Klaudia Szafraniec, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, we współpracy z dr Panagiotą Petrou z NCSR DEMOKRITOS z Aten. W badaniach przeprowadzonych za pomocą spektroskopii masowej jonów wtórnych TOF-SIMS dokonano bezpośredniego wyznaczenia dominującej orientacji molekuł detekcyjnych (przeciwciał) w zależności od gęstości pokrycia przez nie powierzchni biosensora. Ponieważ orientacja przeciwciał ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania antygenu, przedstawione badania mogą pomóc w poprawie efektywności i czułości biosensorów poprzez optymalizację metod pokrywania powierzchni biosensora przeciwciałami.

Uhonorowana nagrodą praca powstała w wyniku realizacji grantu NCN PRELUDIUM 11 pt. "Krzemowe powierzchnie biosensoryczne funkcjonalizowane za pomocą wielu molekuł: bezpośrednia analiza orientacji przeciwciał i efektywności rozpoznawania antygenów przy użyciu spektrometrii masowej jonów wtórnych", którym kierowała laureatka. 

Katarzyna Gajos w 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku biofizyka w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia doktoranckie kontynuowała na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Budkowskiego, uzyskując w 2017 roku stopień doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyki. Obecnie pracuje jako asystent w Zakładzie Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego.

Zainteresowania badawcze dr Katarzyny Gajos obejmują powierzchnie biosensoryczne, mikrowzory oraz warstwy biomolekularne dla zastosowań biomedycznych. W swoich badaniach do kompleksowej analizy warstw biomolekuł na powierzchni wykorzystuje wiele różnych technik powierzchniowo czułych, przede wszystkim spektroskopię masową jonów wtórnych TOF-SIMS. W 2018 roku uzyskała stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

dyplom dla dr Katarzyny Gajos

Polecamy również
Kraków nagrodził badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]
Kraków nagrodził badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]
Dr Łukasz Lamża nagrodzony w konkursie Popularyzator Nauki
Dr Łukasz Lamża nagrodzony w konkursie Popularyzator Nauki
Dr Miłosz Stelmach autorem najlepszej książki filmowej wg "Kina"
Dr Miłosz Stelmach autorem najlepszej książki filmowej wg "Kina"
Magda Sara Szwabowicz autorką najlepszej książki o tematyce żydowskiej
Magda Sara Szwabowicz autorką najlepszej książki o tematyce żydowskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron