Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Miłosz Stelmach autorem najlepszej książki filmowej wg "Kina"

Dr Miłosz Stelmach autorem najlepszej książki filmowej wg "Kina"

W ubiegły poniedziałek w warszawskim kinie Luna odbyła się uroczystość wręczenia nagród miesięcznika "Kino". Nagrodę im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę o tematyce filmowej odebrał dr Miłosz Stelmach z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (WZiKS UJ). Jury uhonorowało go za monografię "Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino", traktującą o rodzimym powojennym kinie autorskim.

Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana jest od 1997 roku przez miesięcznik "Kino" dla najlepszej w roku polskiej książki traktującej o filmie. Jej patron był krytykiem filmowym, kierownikiem literackim Zespołu Filmowego "X" Andrzeja Wajdy, scenarzystą w filmach "Śmierć prezydenta"w reż. Jerzego Kawalerowicza oraz "Sprawa Gorgonowej" Janusza Majewskiego. W latach 1990-1995 był ambasadorem RP we Włoszech. Fundatorem nagrody jest Polski Instytut Sztuki Filmowe.

Głównym tematem nagrodzonej książki dr. Miłosza Stelmacha jest kino późnego modernizmu, przypadające głównie na lata 70. i 80. XX wieku. Autor analizuje dzieła takich filmowców jak Tadeusz Konwicki i Wojciech Jerzy Has, jak też debiutujących w tym okresie Andrzeja Żuławskiego, Grzegorza Królikiewicza czy Piotra Szulkina. Ich filmy, często niedoceniane w momencie premiery, stanowią istotny wkład do światowej kinematografii, świadcząc o transnarodowej wyobraźni polskich późnomodernistycznych twórców. Celem monografii jest przyjrzenie się wycinkowi rodzimej kinematografii, jaki stanowi powojenne kino autorskie, właśnie jako części tego bogatego kontynentu, którego jednym z najistotniejszych wymiarów był filmowy modernizm. Tropi ona kształtowanie się modernistycznego dyskursu, instytucji i poetyki zarówno w międzynarodowym, jak i lokalnym kontekście, a także kolejne przejawy i konsekwencje estetyczne oraz filozoficzne funkcjonowania tego paradygmatu w polskim kinie.

Dr Miłosz Stelmach jest asystentem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, redaktorem naczelnym czasopisma o tematyce filmowej "Ekrany". Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu późnego modernizmu w polskim kinie lat 70. oraz 80., zaś w swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką filmowego modernizmu oraz przemianami współczesnego kina artystycznego. Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Etiuda, stypendysta The Ryochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Odbył liczne wizyty badawcze w Stanach Zjednoczonych (Columbia University w Nowym Jorku, Indiana University w Bloomington, University of Wisconsin w Madison) oraz Europie (Uniwersytet Loranda Eötvösa w Budapeszcie oraz Université Panthéon-Sorbonne w Paryżu).

Polecamy również
Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Robert Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Robert Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Widok zawartości stron Widok zawartości stron