Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraków nagrodził badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]

Kraków nagrodził badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]

We wtorek 7 grudnia w Teatrze Variété odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Miasta Krakowa 2021, które mają wielowiekową tradycję i pozwalają wyróżnić osoby, których działania przekładają się na znaczenie i rozwój miasta w dziedzinach kultury, sztuki, nauki i techniki oraz sportu. W kategorii nauka wszystkie statuetki trafiły do przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Historia nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem nagrody był Mikołaj Jaskier, którego w 1535 roku uhonorowano za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia 2 lat poprzedzających rok ubiegania się o ten zaszczyt lub za całokształt dokonań. Wyróżnienia otrzymują także autorzy najlepszych prac doktorskich i dyplomowych obronionych w danym roku na krakowskich uczelniach.

Prezydent miasta każdego roku powołuje komisję złożoną w większości z profesorów szkół wyższych, która po analizie wniosków przyznaje nagrody w 3 dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika oraz sport. Kandydatów proponują instytucje artystyczne, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa i związki twórcze, a także inne organizacje. Po zapoznaniu się z ustaleniami komisji ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje prezydent miasta.

W tym roku w dziedzinie nauka i technika przyznano 3 nagrody. Wszystkie trafiły w ręce naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako pierwszy statuetkę odebrał dr Jarosław Duda z Wydziału Matematyki i Informatyki - autor metody nazwanej kodowaniem ANS (Asymmetric Numeral Systems). Pozwala ona na kompresję danych m.in. w komputerach i innych urządzeniach elektronicznych. Dzięki niej szybkość i efektywność przepływu informacji drogą elektroniczną wzrosła aż 30-krotnie. Kodowanie ANS stanowi dziś jeden z fundamentów wirtualnego świata. Używane jest m.in. w produktach Apple’a, Facebooka Google’a. Efektem kodowania ANS jest również zmniejszenie zużycia energii oraz odciążenie nośników i łącz internetowych. Zgodnie z wolą wynalazcy dotychczas nikt nie otrzymał patentu na metodę kodowania ANS - jest ogólnie dostępna i bezpłatna. Kodowanie to stało się podstawowym językiem światowej elektroniki, smartfonów, komputerów, a w przyszłości też robotów i cybernetyki, zrewolucjonizowało cały świat. Według rankingu Platformy Nauki, która ujęła w ramy 10 najważniejszych osiągnięć naukowych minionego roku, metoda kodowania ANS jest najbardziej znacząca.

Drugim nagrodzonym w tej kategorii jest prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB), w którym jest twórcą i kierownikiem Pracowni Wirusologii. Laureat jest liderem Lider grupy badawczej Virogenetics, opiekunem i promotorem studentów i doktorantów. Autor ponad 100 publikacji w prestiżowych czasopismach, które były cytowane w literaturze światowej prawie 4000 razy. Recenzent i ekspert w instytucjach finansujących naukę w Polsce i na świecie. Kierownik licznych grantów badawczych. W latach 2009-2016 koordynator ds. naukowych programu Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia na UJ. Od 2017 r. członek Rady Małopolskiego Centrum Biotechnologii. W 2020 r. został powołany do ministerialnego zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN i członek rady programowej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii. Członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie diagnostyki terapii SARS-CoV-2.

Nagrodę w dziedzinie nauka i technika przyznano również prof. Wojciechowi Branickiemu i dr. hab. inż. Pawłowi Łabajowi z MCB, którzy w odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19 na świecie i pojawienie się pierwszych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, stworzyli interdyscyplinarny zespół ds. badań nad wirusem SARS-CoV-2. Naukowcy rozpoczęli wielokierunkowe badania umożliwiające monitorowanie obecności wirusa w Krakowie, jego diagnostykę i śledzenie ewolucji, a także badania nad biologią zakażenia i nowymi lekami. Działania podjęte przez ich zespół okazały się istotne z punktu widzenia walki z pandemią i są obecnie kontynuowane na większą skalę.

Jak co roku Miasto Kraków wyróżniło także autorów najlepszych prac dyplomowych. Jednym z nich jest dr inż. Mariusz Madej z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Jury doceniło jego pracę doktorską "Structural and functional characterization of unique peptide transporter from Gram-negative bacteria Porphyromonas gingivalis".

Dodatkowe informacje o pozostałych laureatach Nagrody Miasta Krakowa 2021 można znaleźć na stronie krakow.pl.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Profesor Jan Ostrowski otrzymał tytuł Małopolanina Roku 2022

Profesor Jan Ostrowski otrzymał tytuł Małopolanina Roku 2022

Mądre Książki Roku nagrodzone. Poznaliśmy wszystkich zwycięzców

Mądre Książki Roku nagrodzone. Poznaliśmy wszystkich zwycięzców

Wręczono Nagrodę imienia profesora Marka Sycha

Wręczono Nagrodę imienia profesora Marka Sycha

Absolwentki UJ nagrodzone w 2. edycji konkursu "Korzenie i skrzydła"

Absolwentki UJ nagrodzone w 2. edycji konkursu "Korzenie i skrzydła"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron