Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Algisa Kalėdy dla propagatora kultury Litwy

Nagroda im. Algisa Kalėdy dla propagatora kultury Litwy

Dr Kamil Pecela, absolwent Wydziału Polonistyki UJ i współpracownik Pracowni Kultury Litwy UJ, został laureatem Nagrody im. Algisa Kalėdy. Wyróżnienie to otrzymał za badania nad spuścizną literacką autorów litewskich i polskich, którzy tworzyli w Wilnie, jak również m.in. za przekłady litewskiej literatury pięknej na język polski oraz eseistyczną refleksję nad kulturą litewską.


Patron nagrody prof. Algis Kalėda (1954-2017) był lituanistą i polonistą, badaczem literatury litewskiej i polskiej, krytykiem literackim oraz tłumaczem. Na język litewski przełożył m.in. utwory Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Sławomira Mrożka i Stanisława Lema. Był też współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Po śmierci 2017 roku jego rodzina zainicjowała ustanowienie nagrody dla naukowców zajmujących się tak jak on dziedzictwem literatury litewskiej oraz polsko-litewskimi związkami literackimi. Nagrodę ustanowił Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru.

Dr Kamil Pecela jestem absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych po obronie pracy "Twórczość Rafała Mackiewicza (Rapolasa Mackonisa) i życie literackie Wilna lat międzywojennych" napisanej pod opieką naukową prof. Andrzeja Romanowskiego. Dysertacja ta przyniosła mu III nagrodę im. Juliusza Bardacha za lata 2014-2015 przyznaną przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Zajmuje się literaturą i kulturą Litwy. Bada ją, opowiada o niej, pisze o niej teksty, propaguje ją w internecie, a także przekłada ją na język polski. W 2019 roku za aktywność przekładową otrzymał dyplom honorowy Instytutu Kultury Litwy.

Uroczysta ceremonia uhonorowania laureatów Nagrody im. Algisa Kalėdy za rok 2021 odbędzie się 29 grudnia br. w Wileńskiej Galerii Obrazów.

Polecamy również
Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Robert Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Robert Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Widok zawartości stron Widok zawartości stron