Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w roku 2022

Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w roku 2022

Ustanowioną przez krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydział Historyczny UJ nagrodą honorowane są prace książkowe dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Kapituła Nagrody podjęła decyzję, że w 22. edycji konkursu spośród dziesięciu nominowanych autorów publikacji nagrodę główną otrzyma dr Kamil Ruszała za książkę "Galicyjski eksodus. Uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów".

Nagrodę honorową, która podkreśla szczególne zasługi laureata na polu naukowym i popularyzatorskim, otrzymał w tym roku prof. Michał Masłowski, autor książki "Mity i symbole polityczne Europy środkowo-wschodniej". W imieniu laureata, który połączył  się z uczestnikami uroczystości zebranymi w sali nr 30 Collegium Novum UJ poprzez łącze internetowe, odebrała dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN).

Nagrody, których fundatorami są Wydawnictwo Literackie (WL) oraz dziekan Wydziału Historycznego UJ, zwycięzcom konkursu wręczyli prorektor UJ prof. Piotr Jedynak, redaktor Małgorzata Gadomska z Wydawnictwa Literackiego oraz dziekan prof. Stanisław Sroka.

Dr Kamil Ruszała jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach społecznych, gospodarczych i politycznych monarchii Austro-Węgierskiej ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. Ponadto, interesuje się I wojną światową, przede wszystkim uchodźstwem wojennym, przymusowymi migracjami oraz miejscami pamięci upamiętniającymi poległych w tym konflikcie. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku monografii: "Wielka Wojna w małym mieście. Gorlice w latach 1914–1918 (Kraków 2015)"; "Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym", (tomy: XVII i XXXVII). Jego zwycięska książka ukazała się w 2020 roku nakładem wydawnictwa Universitas.

Prof. Michał Masłowski jest emerytowanym profesorem literatury polskiej na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne. Studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw uzyskując tytuł magistra w 1967 r., a następnie stopień doktora w 1974 r. W 1982 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne pt. "Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego". Był również wykładowcą na Université Stendhalw Grenoble oraz Université Nancy II (obecnie Université de Lorraine). Jest zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na epoce romantyzmu, dziejach polskiego teatru, a także na antropologii kulturalnej Europy Środkowej. Ponadto, zajmuje się tłumaczeniem utworów polskich na język francuski – m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza czy Tadeusza Różewicza. Autor wielu artykułów i monografii. Książkę "Mity i symbole polityczne Europy środkowo-wschodniej" opublikowało w roku 2020 Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawana jest corocznie od 2001 roku, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku przypadła jej krajowa edycja. Pomysłodawcą jej ustanowienia był prof. Andrzej Chwalba. Laureaci nagrody ogłaszani są 13 grudnia, w rocznicę urodzin Henryka Wereszyckiego (1898 r.).

Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej. Prof. Wacław Felczak zajmował się badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Obaj patroni nagrody związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim i cieszyli się ogromnym autorytetem w środowisku akademickim. Ich prace naukowe wypełniały luki w polskich badaniach historycznych, zaś oni sami wyrażali bezkompromisową i godną najwyższego uznania postawę w trudnych latach komunizmu.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron