Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ docenieni przez PAN

Naukowcy z UJ docenieni przez PAN

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk przyznają co roku nagrody za wybitne osiągnięcia oraz wyróżniające się prace naukowe. Otrzymują je badaczki i badacze zatrudnieni w polskich jednostkach naukowych. Wśród osób nagrodzonych za swoje dokonania naukowe znaleźli się naukowcy i studentka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Kandydatury zgłaszają członkowie PAN oraz komitetów naukowych i problemowych (afiliowanych przy danym wydziale). Laureatki i laureatów wyłania każdy z pięciu wydziałów.

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN postanowił nagrodzić m. in. prof. Jana K. Ostrowskiego, którego uhonorowano w dziedzinie historii sztuki za publikację "Portret w dawnej Polsce". Laureat to wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i były dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Nagrodę Naukową im. Jędrzeja Śniadeckiego, przyznaną przez Wydział V Nauk Medycznych PAN, otrzymał prof. Marek Jastrzębski z Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ Collegium Medicum, za cykl pięciu prac pt. "Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa: aspekty kliniczne, elektrokardiograficzne oraz elektrofizjologiczne".

Aleksandra Włodarczyk

Aleksandra Włodarczyk, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum, otrzymała Laur Medyczny im. doktora Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, które przyznano jej za za dwie publikacje: "Machine learning analyzed weather conditions as an effective means in the predicting of acute coronary syndrome prevalence" oraz "Warunki atmosferyczne a nagłe schorzenia układu sercowo-naczyniowego".

- To dla mnie ważny moment i zwieńczenie mojej działalności naukowej na studiach lekarskich – skomentowała laureatka. – Jestem ogromnie dumna, ale również wdzięczna dr. hab. Jarosławowi Zalewskiemu z Instytutu Kardiologii UJ CM za opiekę naukową, a także lek. Patrycji Mołek-Dziadosz z Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Szpitala im Jana Pawła II w Krakowie, z którą współpracowałam przy pisaniu publikacji.

Przypomnijmy: w 2019 roku Agnieszka Włodarczyk otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, a w lipcu br., podczas absolutorium Wydziału Lekarskiego, została wyróżniona Nagrodą dziekana za najlepszą publikację.


Nagroda Naukowa im. Jędrzeja Śniadeckiego została utworzona 8 czerwca 1972 roku uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału Nauk Medycznych PAN i stanowi najwyższe wyróżnienie Wydziału. Przyznawana jest raz w roku za najwybitniejsze wyniki badań naukowych przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

– Wytypowanie do nagrody PAN przez prof. Macieja Małeckiego, dziekana Wydziału Lekarskiego, przyjąłem z dużą satysfakcją i radością – mówi prof. Jastrzębski. – Jej przyznanie, mimo konkurencyjnych kandydatur z innych uczelni w Polsce, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem.

Jednocześnie podkreśla, że nagrodę odebrał nie tylko jako uznanie dla swojej pracy, ale i wysiłków całego kierowanego przez niego zespołu – działającego w ramach Pracowni Elektrofizjologii SU oraz I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii UJ CM kierowanej przez prof. Marka Rajzera – prowadzącego badania na rzecz wdrażania do zastosowania klinicznego i głębszego poznania stałej stymulacji układu bodźcoprzewodzącego serca. – To przełomowa metoda mająca zastosowania u wszystkich kandydatów do implantacji rozrusznika serca, a także w terapii resynchronizującej w niewydolności serca – wyjaśnia Profesor. – Nagroda jest dla nas zachętą do dalszych wysiłków w tym kierunku. Już po złożeniu wniosku o jej przyznanie, zakończyliśmy najważniejsze badanie z tego cyklu badań nad stymulacją lewej odnogi pęczka Hisa – badanie MELOS opublikowane w prestiżowym "European Heart Journal".

Marek Jastrzębski

Prof. Marek Jastrzębski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM (1995). Pracę doktorską obronił w 2003 roku, habilitację uzyskał w 2013 roku, a w 2021 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Odbył liczne szkolenia zagraniczne: w Wielkiej Brytanii (Royal Liverpool Hospitali St. George’s Hospital), Niemczech (Schuechterman Klinik, Herz Zentrum, Herz-und Gefas-Klinik), Stanach Zjednoczonych (Lancaster General Hospital) i Francji (Hôpital cardiologique du Haut Lévêque).

Od początku swojej kariery związany jest z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej UJ CM. Od 2020 roku kieruje Pracownią Elektrofizjologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Ponad 27 lat pracy klinicznej prof. Jastrzębskiego to m.in. ok 8000 samodzielnie przeprowadzonych zabiegów z zakresu elektrokardiologii interwencyjnej (ablacje, resynchronizacja, elektrostymulacja), w tym wiele wykonanych w Krakowie po raz pierwszy (m.in. rozrusznik resynchronizujący, krioablacje balonowe migotania przedsionków i krioablacje punktowe, rozruszniki do bezpośredniej stymulacji pęczka Hisa), a także kilkaset ablacji u dzieci.

Prof. Jastrzębski jest autorem ponad 200 publikacji, głównie z zakresu elektrofizjologii, elektrostymulacji, terapii resynchronizującej i elektrokardiologii oraz recenzentem czasopism naukowych. Jest członkiem Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządu Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK oraz European Heart Rhythm Association (EHRA) i European Society of Cardiology (ESC).


Jan Ostrowski

Profesor Jan Ostrowski urodził się 12 czerwca 1947 w Krakowie. W 1970 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W swojej karierze badawczo-naukowej odbywał liczne staże w instytucjach na całym świecie, m. in. w Londynie, Berkley i Cambridge. Przez 45 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki UJ. W latach 1989-2020 był dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. W ciągu ponad 30 lat kierowania tą instytucją doprowadził do kompleksowej konserwacji jego substancji zabytkowej i unowocześnienia działalności instytucji zgodnie ze standardami światowymi. Współorganizator licznych wystaw, zarówno na Wawelu, jak i na całym świecie.

W roku 1990 roku został wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Był członkiem Rady do Spraw Muzeów, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. W 2010 został członkiem korespondentem, a w 2015 członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie w 2018 roku został wybrany na jej prezesa.

Jego badania obejmują sztukę wieków XIV-XX, ze szczególnym naciskiem na okres baroku i romantyzmu. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, popularnonaukowych i eseistycznych, w tym kilkunastu książek. Zainicjował i prowadził program inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na kresach. W latach 1993-2015 pod jego redakcją i ze znacznym udziałem autorskim ukazały się 23 tomy inwentarza "Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej".

Odznaczony między innymi Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej i Odznaką Honorową "Bene Merito". Otrzymał także m.in. Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora oraz Nagrodę Miasta Krakowa.

Polecamy również
Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron