Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Piotr Sztompka otrzyma tytuł doktora honoris causa ASP

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie decyzję o przyznaniu uczonemu tytułu doktora honoris causa podjął 25 marca br. Prof. Piotra Sztompkę najwyższą godnością akademicką uhonorowano w uznaniu „dla ogromnego dorobku Profesora oraz dla prestiżu jego osoby w świecie naukowym w kraju i za granicą". Z wnioskiem o nadanie tego tytułu wystąpiła Rada Wydziału Grafiki ASP. Termin wręczenia wyróżnienia zostanie ustalony wkrótce.

Profesor Piotr Sztompka urodził się w 1944 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1966 r., rok później obronił także pracę magisterską w Instytucie Socjologii UJ. Tutaj też trzy lata później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1974 r., tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 r., a siedem lat później - tytuł profesora zwyczajnego. Od 1994 r. członek korespondent, a od 2002 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, należy też do zagranicznych akademii nauk - Academia Europaea (od 1990 r.) i American Academy of Arts and Sciences (zagraniczny członek honorowy od 1996 r.).

Od ukończenia studiów pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1987 r. jako profesor zwyczajny), gdzie kierował Zakładem Socjologii Teoretycznej. Ponadto kierował Centrum Analiz Zmian Kulturowych „Europa'89" Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje także w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie.

Jest autorem ponad dwudziestu książek z dziedziny socjologii, w większości opublikowanych w USA i Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych należą: "System and Function" (1974), "Robert K. Merton - An Intellectual Profile" (1986), "Society in Action - The Theory of Social Becoming" (1990), "The Sociology of Social Change" (1993), "Trust: a Sociological Theory" 1999). W Polsce w ostatnich latach ukazały się: "Socjologia. Analiza społeczeństwa" (2002), „Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza" (2005) oraz „Socjologia zmian społecznych" (2005). Jego książki były tłumaczone na 7 jezyków, w tym tak egzotyczne jak indonezyjski, chiński i japoński, a artykuly naukowe ukazywały się w 13 językach.

Wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach USA, Włoch, Meksyku, Australii oraz Belgii. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie.

Nagrodzony m.in.: Nagrodą Wydziału I PAN im. Leona Krzywickiego (1975), Nagrodą I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej (sześciokrotnie), Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów (1995 i 2001), New Europe Prize (nagroda 6 centrów badań zaawansowanych w USA i w Europie dla uczonego z Europy Środkowej i Wschodniej, 1995). W roku 2006 otrzymał Nagrode Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwaną zwyczajowo „polskim Noblem"). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2000). W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego Medal Merentibus. Jest doktorem honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RGSU) w Moskwie (2005 r.) i profesorem honorowym Universidad de Museo Social w Buenos Aires. Od 2002 r. do 2006 r. był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), przez dwie kadencje (od 1996 do 2003) był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, ponadto jest członkiem kilkunastu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych na całym świecie.

Data opublikowania: 10.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron