Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacje profesorskie dla nauczycieli akademickich UJ

Nominacje profesorskie dla nauczycieli akademickich UJ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 14 marca 2018 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 69 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest sześcioro naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ to:

  • Elwira BUSZEWICZ - profesor nauk humanistycznych, Wydział Polonistyki
  • Magdalena CHADZIŃSKA - profesor nauk biologicznych, Wydział Biologii
  • Bogusław KAPELAK - profesor nauk medycznych, Wydział Lekarski
  • Franciszek KROK - profesor nauk fizycznych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Zygmunt WARZECHA - profesor nauk medycznych, Wydział Lekarski
  • Agnieszka ZIOŁOWICZ - profesor nauk humanistycznych, Wydział Polonistyki

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Krzysztof Sitkowski/ KPRP

Polecamy również
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Naukowcy z UJ wybrani na nowych członków krajowych PAN
Nowo mianowani profesorowie odebrali akty nominacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj