Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie

Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie

11 maja 2021 r. w czasie uroczystości jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Andrzejowi Chwalbie. Znakomity historyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowany został za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne oraz bliską współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym.

W wygłoszonej laudacji promotor prof. Mariusz Wołos z Uniwersytetu Pedagogicznego podkreślił, że profesor Andrzej Chwalba należy do grona najbardziej emblematycznych postaci współczesnej polskiej historiografii. Docenił nie tylko doniosłe badania Profesora, ale i jego rolę jako społecznika, znakomitego popularyzatora i animatora wielu ważnych wydarzeń.

Laudator podkreślił bliską współpracę prof. Andrzeja Chwalby z Uniwersytetem Pedagogicznym. Jej przejawami są Kongresy Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski – wizytówki krakowskiego środowiska historycznego w skali międzynarodowej. Do tej pory odbyły się trzy Kongresy (w latach 2007, 2012, 2017), trwają prace w zakresie organizacji IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski zaplanowanego na październik 2022 r. Dzięki inspiracji Profesora powstała Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego dla nauczycieli historii w szkołach ponadpodstawowych, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji historii ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Krakowa.

Prof. Mariusz Wołos przypomniał, że prof. Andrzej Chwalba jest cenionym członkiem wielu organizacji o ogólnopolskim i międzynarodowym formacie, szczególnie Polskiego Towarzystwa Historycznego, którego profesor jest od wielu lat wiceprezesem, Fundacji Pomocy Dzieciom Słabowidzączym i Niewidomym, międzynarodowego Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu. W Krakowie prof. Chwalba aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Kopca Kościuszki, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury, Rady Programowej Muzeum Nowej Huty, Rady Programowej Oddziału Muzeum Krakowa – Fabryki Emalia Oskara Schindlera.

Profesor Andrzej Chwalba swoją drogą zawodową związał z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych: był zastępcą dyrektora Instytutu, dziekanem Wydziału Historycznego (1996–1999), prorektorem ds. dydaktyki (1999–2005). Profesor założył Zakład Antropologii Historycznej i stoi na jego czele, współtworzył program specjalizacji antropologicznej i wychował wiele pokoleń historyków jako doświadczony dydaktyk i nauczyciel. Na bogaty i różnorodny dorobek Profesora składają się prace z zakresu mikro- i makrohistorii, dziejów Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, demografii, urbanizacji, ekologii. Z wielkim uznaniem przyjęto jego badania związane z I wojną światową i okresem międzywojennym.

Recenzenci dorobku Profesora (prof. Tomasz Schramm z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Marek Kornat z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) podkreślili w swoich analizach dobre pióro, unikanie kostycznego akademickiego języka, umiejętność trafiania tak do profesjonalnych badaczy, jak i studentów czy miłośników historii.

Po wręczeniu dyplomu doktorskiego głos zabrał profesor Andrzej Chwalba. W wykładzie pt. "Uniwersytet Pedagogiczny. Uniwersytet Jagielloński. Żywoty równoległe" podkreślił konieczność dalszej współpracy między dwoma wiodącymi uniwersytetami w Krakowie.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Naukowiec z UJ pokieruje siecią Pax Byzantino-Slava
Naukowiec z UJ pokieruje siecią Pax Byzantino-Slava
Promocje habilitacyjne Wydziału Prawa i Administracji UJ
Promocje habilitacyjne Wydziału Prawa i Administracji UJ
Promocje habilitacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM
Promocje habilitacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM
Promocje habilitacyjne Wydziałów Polonistyki oraz Filologicznego
Promocje habilitacyjne Wydziałów Polonistyki oraz Filologicznego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron