Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali akty nominacyjne

Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali akty nominacyjne

Prezydent Andrzej Duda nadał tytuły profesorskie 68 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nominowanych znalazło się dwoje przedstawicieli społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 15 grudnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 


Nowo mianowani profesorowie z UJ to:

  • Justyna Drukała - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kieruje Bankiem Komórek w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Zajmuje się biologią komórek macierzystych, w szczególności hodowlą komórek naskórka ludzkiego do leczenia oparzeń i chronicznych owrzodzeń.
  • Adam Rycerz - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych. Kierownik Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Do jego zainteresowań badawczych należą korelacje elektronowe w układach, bezmasowe fermiony Diraca w grafenie, stany splątane w fazie skondensowanej oraz nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Marek Borawski / KPRP

Polecamy również
Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki biologiczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki biologiczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron