Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacje dla nowych profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nominacje dla nowych profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezydent Andrzej Duda nadał tytuły profesorskie blisko siedemdziesięciu nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Akty nominacyjne z rąk głowy państwa odebrało czworo przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 22 maja w Pałacu Prezydenckim.

 

Podczas wczorajszej uroczystości nominacje profesorskie odebrało 4 naukowców z UJ:

  • Sławomir Kwiecień - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Zygmunt Mazur - profesor nauk humanistycznych,
  • Danuta Owczarek - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Małgorzata Pihut - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Polecamy również
Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowi doktorzy habilitowani w kolejnych czterech dyscyplinach

Nowi doktorzy habilitowani w kolejnych czterech dyscyplinach

Nowo mianowani profesorowie UJ odebrali akty nominacyjne

Nowo mianowani profesorowie UJ odebrali akty nominacyjne

Uroczyste promocje habilitacyjne pięciu kolejnych dyscyplin

Uroczyste promocje habilitacyjne pięciu kolejnych dyscyplin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron